Shadow

Khoản chi phụ cấp trang phục có tính thuế TNCN không

Chi phụ cấp trang phục cho nhân viên là khoản chi thường xuyên doanh nghiệp chi trả cho người lao động, Bạn đang quan tâm khoản chi phụ cấp trang phục có tính thuế TNCN không,khi nào thì phải tính thuế. Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết bạn đọc trong bài viết này.

>>> Xem thêmHướng dẫn lập hồ sơ chứng minh người phụ thuộc văn bản chi tiết nhất

Vấn đề kế toán, doanh nghiệp chi trả khoản phụ cấp tiền trang phục cho nhân viên vào luôn tiền lương nhân viên có phải tính thuế TNCN số tiền phụ cấp trang phục hay không?

Nếu đơn vị lập bảng kê chi tiền trang phục có ký nhận của người lao động và chi trả tiền trang phục vào luôn trong tiền lương thì tiền phụ cấp trang phục không phải trích thuế TNCN đúng hay sai? khóa học thanh toán quốc tế

I. QUY ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ TÍNH THUẾ TNCN VỚI KHOẢN CHI PHỤ CẤP TRANG PHỤC

Về quy định tính thuế TNCN với khoản chi phụ cấp trang phục có tính thuế TNCN được Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện tại các thông tư, nghị đinh cụ thể:

  • Thông tư 62/2009/TT-BTC ban hành ngày 27/03/2009 bổ sung TT 84/2008/TT-BTC
  • Thông tư số 18/2011/TT-BTC ban hành ngày 10/02/2011
  • Thông tư số 130/2008/TT-BTC ban hành ngày 26/12/2008 khoá học hành chính sự nghiệp
  • Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ban hành ngày 11/12/2008
  • Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ban hành ngày 08/9/2008

các khoản chi trợ cấp trang phụcCác khoản chi đồng phục có giá trị dưới 5 triệu đầy đủ chứng từ hóa đơn không phải tính thuế TNCN

Theo quy định thì các khoản chi phụ cấp trang phục của doanh nghiệp cho người lao động không phải tính thuế TNCN.Tuy nhiên với những khoản thu trên 5 triệu thì có phải tính thuế TNCN không, những trường hợp này phải hạch toán như thế nào.

II. HẠCH TOÁN CHI PHỤ CẤP TRANG PHỤC TRÊN 5 TRIỆU CÓ TÍNH VÀO THUẾ TNCN KHÔNG

Tại khoản 2.f, Điều 1 của TT Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/9/2008 quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN:

Khoản chi trang phục… không tính vào thu nhập chịu thuế nếu chi phù hợp với quy định của Nhà nước hiện hành

Tại khoản 2e, Điều 1 Thông tư số 18/2011/TT bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và nghị định số124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNDN được hiểu như sau:

Các khoản chi phí trang phục bằng hiện vật mà doanh nghiệp chi cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ thể hiện đầy đủ nguồn gốc hàng hóa. Hay những khoản chi trang phục bằng tiền hoặc hiện vật cho người lao động có giá trị lớn hơn 5 triệu đồng/ người/năm thì  không được tính vào chi phí được trừ phải tính thuế TNCN.

Như vậy các khoản chi, phụ cấp trang phục cho người lao động vượt quá 5 triệu dù có đầy đủ chứng từ hóa đơn vẫn không được tính vào chi phí được trừ mà vẫn phải tính thuế TNCN. khóa học thanh toán quốc tế

Tuy nhiên các ngành kinh doanh, sản xuất có tính chất đặc thù thì thì những khoản chi này được tính theo quy định của Bộ Tài chính.

hạch toán chi trang phục cho nhân viên năm 2017

Doanh nghiệp chi đồng phục nhân viên trên 5 triệu đồng không được tính vào chi phí giảm trừ

Để bạn đọc hiểu khoản chi phụ cấp trang phục có tính thuế TNCN hay không kế toán Lê Ánh sẽ đưa ra ví dụ minh họa cụ thể sau:

Ví dụ: Doanh nghiệp có có quyết định chi trang phục cho nhân viên trong một năm gồm có: 1 bộ đồng phục mùa đông: 900.000 đồng/ một bộ mùa hè: 600.000 đồng và  phụ cấp thiết bị lao động khác ( mũ bảo hộ, dày dép….): 2000.000 đồng áp dụng cho một người lao động / năm.

Tổng mức chi cho người lao động: 900.000 đồng + 600.000 đồng + 2.000.0000 đồng = 3.500.000 đống/ năm vẫn được tính vào chi phí giảm trừ khi tính thuế TNCN < 5.000.000 đồng.

Trường hợp doanh nghiệp tăng chi phí cao hơn 5.000.000 đồng/ người/ năm mà không thuộc đối tượng quy định cụ thể nào thì phải được tính vào chi phí giảm trừ khi tính thuế TNCN.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: các khoản chi, phụ cấp không tính thuế TNCN, tiền trang phục có phải tính thuế TNCN không , mức chi đồng phục cho nhân viên năm 2017, các khoản phụ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế tncn,  quy định về phụ cấp trang phục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *