Shadow

Khi làm về hóa đơn chứng từ cần chú ý

Xử lý hóa đơn chứng từ cần được thực hiện theo đúng quy định. Theo những thông tư ban hành mới nhất của Bộ tài chính thì kế toán khi làm về hóa đơn chứng từ cần chú ý những vấn đề sau đây

I. Đăng ký sử dụng hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn

Ngày 27/04/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) như sau:

1. Thời hạn đăng ký sử dụng hóa đơn ke toan hanh chinh su nghiep

Rút ngắn thời hạn đăng ký sử dụng hóa đơn tự in và hoá đơn đặt in từ 5 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp.

2. Thời hạn thông báo phát hành hóa đơn

Rút ngắn thời hạn thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất từ 5 ngày ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.

Rút ngắn thời hạn cơ quan Thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết thông báo phát hành không đảm bảo nội dung theo đúng quy định từ 3 ngày xuống còn 2 ngày.

3. Thanh lý hợp đồng in hóa đơn

Bổ sung hướng dẫn: Cơ quan quản lý có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in khi đã lập Thông báo phát hành hóa đơn đối với hợp đồng in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng (đối với hóa đơn đặt in) và không bị xử phạt.

hóa đơn bán hàng

II. Sử dụng hóa đơn đối với cơ sở giáo dục công lập

Căn cứ văn bản số 3444/TCT-CS ngày 03/08/2017 của Tổng Cục Thuế, văn bản số 15845/BTC-CST ngày 23/11/2017 của Bộ Tài Chính về giá dịch vụ giáo dục đào tạo

Trước 01/01/2017: Trường hợp các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục đào tạo có thu phí trả cho dịch vụ giáo dục, đào tạo thì được xác định là học phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp các cơ sở giáo dục đào tạo là các đơn vị ngoài công lập, có thu học phí thì phải sử dụng hóa đơn có đăng ký thông báo phát hành với cơ quan thuế và phải kê khai nộp thuế theo quy định.

Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017, theo danh mục phí lệ phí ban hành kèm theo Luật này thì học phí trả cho các cơ sở giáo dục công lập (đơn vị sự nghiệp công lập) đã được chuyển sang thu theo giá dịch vụ, đào tạo (không thuộc danh mục phí và lệ phí).

Do đó, kể từ ngày 01/01/2017 các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục đào tạo có thu phí trả cho dịch vụ giáo dục, đào tạo thì phải sử dụng hóa đơn theo quy định tại

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Xem thêm: Hóa đơn ghi sai mã số thuế nên xử lý như thế nào?

III. Sử dụng hóa đơn đối với phí cầu đường

Trước 01/01/2017: Trường hợp, công trình đường bộ được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn NSNN thu vé cước phí đường bộ theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp, công trình đường bộ được đầu tư xây dựng không bằng nguồn vốn NSNN mà do tổ chức, cá nhân quản lý khai thác thu vé cước phí đường bộ, nếu vé cước phí đường bộ được thông báo phát hành là hóa đơn theo quy định có ghi giá thanh toán là giá đã bao gồm thuế GTGT thì CSKD sử dụng đường bộ nêu trên được căn cứ vào vé cước phí đường bộ để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định

Căn cứ văn bản số 2782/TCT-KK ngày 26/06/2017 của Tổng cục Thuế về kê khai thuê GTGT đối với vé cầu đường

Từ 01/01/2017: theo quy định tại Luật phí và lệ phí thì phí sử dụng đường bộ chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá (do nhà nước định giá) nên theo Luật thuế GTGT thì giá dịch vụ sử dụng đường bộ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Do đó, vé cước phí đường bộ được thông báo phát hành là hóa đơn theo quy định có ghi giá thanh toán là giá đã bao gồm thuế GTGT thì CSKD sử dụng đường bộ được căn cứ vào vé cước phí đường bộ để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

>>>> Tham khảo: Một số điểm lưu ý về thuế TTĐB 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *