Shadow

Thẻ: quy định về hóa đơn chứng từ hợp lệ

Khi làm về hóa đơn chứng từ cần chú ý

Khi làm về hóa đơn chứng từ cần chú ý

Xử lý hóa đơn chứng từ cần được thực hiện theo đúng quy định. Theo những thông tư ban hành mới nhất của Bộ tài chính thì kế toán khi làm về hóa đơn chứng từ cần chú ý những vấn đề sau đây I. Đăng ký ...
Quy định về tính hợp lệ của hóa đơn chứng từ

Quy định về tính hợp lệ của hóa đơn chứng từ

Doanh nghiệp của bạn thường xuyên phải sử dụng hóa đơn, chứng từ trong giao dịch thương mại nhưng bạn chưa hiểu hết về những quy định tính hợp lệ của hóa đơn chứng từ . Kế toán Lê Ánh xin gửi chia sẻ ...