Shadow

Thẻ: hóa đơn bán lẻ

Khi làm về hóa đơn chứng từ cần chú ý

Khi làm về hóa đơn chứng từ cần chú ý

Xử lý hóa đơn chứng từ cần được thực hiện theo đúng quy định. Theo những thông tư ban hành mới nhất của Bộ tài chính thì kế toán khi làm về hóa đơn chứng từ cần chú ý những vấn đề sau đây I. Đăng ký ...