Shadow

Hướng dẫn chi tiết cách kê khai thuế GTGT theo quý, tháng

Bạn chưa thành thạo việc kê khai thuế GTGT theo quý và theo tháng trên phần mềm HTKK. Hãy tham khảo ngay cách kê khai thuế GTGT theo tháng và theo quý trên phần mềm HTKK do kế toán trưởng tại lớp học kế toán tổng hợp thực hành của trung tâm Lê Ánh trình bày cụ thể tại đây nhé.

>>>Xem thêm: Cách phân biệt hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng thông thường

Từ ngày 25/09/2016, sau khi làm tờ khai thuế GTGT doanh nghiệp sử dụng mẫu biểu khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK 3.4.0, iTaxViewer 1.2.0 để thay thế cho những phiên bản kê khai thuế trước đây. 

Để bạn có thể kê khai phần mềm này thì thì máy tính phải cài đặt phần mềm HTKK của tổng cục thuế trên phần mềm HTKK HTKK 3.4.0 mới nhất– nâng cấp ngày 23/09/2016.

I. Các bước thực hiện kê khai trên phần mềm khai thuế GTGT theo quý, tháng học kế toán hành chính sự nghiệp ở đâu tốt

Bước 1: Mở phần mềm HTKK 3.4.0, trên thanh công cụ xuất hiện giao diện

Tiếp theo lựa chọn tờ khai thuế phù hợp. Đối với công ty khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ cách kê khai thuế GTGT theo tháng và theo quý như sau. 

=> Lựa chọn tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT.

Đối với doanh nghiệp khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp xác định trên doanh thu. Các công ty kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu làm như sau.

Doanh nghiệp lựa chọn tờ khai thuế GTGT theo mẫu  04/GTGT.

Khi doanh nghiệp của bạn kê khai theo phương pháp khấu trừ phải chọn tờ khai thuế GTGT 01/GTGT.

Màn hình xuất hiện trên máy tính tiếp theo kế toán thực hiện công việc sau:

1, Tiến hành lựa chọn kỳ kê khai thuế

Kỳ kê khai thuế áp dụng theo tháng với đối tượng doanh nghiệp có tỏng doanh thu tính theo năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ => nếu doanh nghiệp của bạn thuộc đối tượng này hãy Click chọn mục đó.

Nếu kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng và theo quý áp dụng với doanh nghiệp có tổng doanh thu của năm trước liền kề nhỏ hơn 50 tỷ đồng trở xuống, mà doanh nghiệp này mới thành lập mà doanh nghiệp của bạn thuộc đối tượng này nên tích chọn mục đó. 

kế khai thuế GTGT theo tháng và theo quý

Kê khai thuế GTGT theo tháng, theo quý

2, Thời gian kê khai: Doanh nghiệp kê khai vào thuế cho tháng và quý nào thì chọn theo tháng và quý đó

Chọn phụ lục kê khai (3):

 Phụ lục mua vào (01-2/GTGT) và  bán ra (01-1/GTGT) sẽ không được thêm vào trên phần mềm kê khai HTKK 3.4 nữa nên doanh nghiệp đang sản xuất và kinh doanh thông thường thì không chọn phụ lục trên mục kê khai thuế GTGT.

=>  Xong tất cả các bạn ấn đồng ý (4).

Sau khi hoàn thiện thì màn hình xuất hiện giao diện tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT của TT26/2015:

Bước 2: Tiến hành làm tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT

 • Cột chỉ tiêu [ 21] nếu doanh nghiệp không phát sinh hoạt động mua bán ( không có hóa đơn mua vào bán ra ) thì Chọn Click vào cột chỉ tiêu [ 21] – không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ.
 • Cột chỉ tiêu [22]- Tính thuế GTGT được khấu trừ như tại kỳ trước. Trong mục chỉ tiêu này thì phần mềm tự cập nhật vào từ chỉ tiêu [43]: Tính thuế GTGT được khấu trừ chuyển từ tờ khai thuế GTGT kỳ trước nếu doanh nghiệp có.

Ví dụ cụ thể: Các bạn kê khai thuế GTGT tính theo quý khi khai thuế theo quý 2/2016 tại cột chỉ tiêu 43:1.000.000 đồng. chỉ tiêu [22] tại quý 3/2016 được phần mềm tự cập nhật số liệu là 1.000.000 đồng.

Chú ý: Nếu phần mềm không tự động cập nhật số liệu thì tiến hành gõ tay và nhập số liệu.

 • Chỉ tiêu [23], [24], [25]  thì giá trị tính thuế gtgt của hàng hóa dịch vụ mua vào 
 • Chỉ tiêu [23]:  Ghi lại tổng giá trị HHDV mua vào trong kỳ chưa có thuế GTGT
 • Chỉ tiêu [24]: Ghi số liệu vào mã số là mã số tổng tiền thuế mà HHDV mua vào
 • Chỉ tiêu [25]: Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này

II. Những lưu ý khi kê khai trên phần mềm HTKK không còn bảng kê mua hàng

Lưu ý: khi kê khai trên phần mềm HTKK không còn bảng kê mua hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu 01-2/GTGT

Số liệu được lấy trên phần mềm dựa trên:

Cách 1: Lấy từ phần mềm kế toán (Misa, Fast…) tại phân hệ thuế.

Nếu doanh nghiệp của bạn không có phần mềm dựa vào đó làm căn cứ đối chiếu số liệu thực hiện theo phương pháp:

Cách 2: Làm trên bảng tính Excel tập hợp toàn bộ số lượng hóa đơn mua vào bán ra lấy trong kỳ kế toán theo mẫu:

Dựa vào bảng kê mua vào hàng hóa, toàn bộ hóa đơn và hàng hóa dịch vụ được phát sinh trong kỳ bao gồm hóa đơn bỏ sót của kỳ trước của doanh nghiệp vẫn sẽ được kê khai toàn bộ nghiệp vụ hàng hóa dịch vụ phát sinh trong kỳ. (Bao gồm cả các hóa đơn bỏ sót của các kỳ trước doanh nghiệp vẫn được kê khai khấu trừ trước khi có quyết định thanh tra thuế tại doanh nghiệp.

 • Các Chỉ tiêu từ [26] đến [32a]:  dựa trên tổng hợp các số liệu của hàng hóa dịch vụ bán ra theo mức thuế suất thuế GTGT
 • Cột chỉ tiêu [26]:  Số liệu ghi vào chỉ tiêu này doanh thu của hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT thể hiện các mặt hàng đã được quy định tại điều 4 của TT 219/2013/TT-BTC bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC và Khoản 1 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC)
 • Chỉ tiêu [27] = Chỉ tiêu [29] + Chỉ tiêu [30] + Chỉ tiêu [32]: là phần mềm tự động tổng hợp số liệu
 • Chỉ tiêu [28] = Chỉ tiêu [31] + Chỉ tiêu [33] Là cột phần mềm tự đông tổng hợp số liệu
 • Chỉ tiêu [29]: Tổng giá trị hàng hoá dịch vụ bán ra với thuế suất 0%
 • Chỉ tiêu [30]: Tổng giá trị hàng hoá dịch vụ bán ra thuế suất 5%
 • Chỉ tiêu [31]: Tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá dịch vụ bán ra có thuế suất 5%
 • Chỉ tiêu [32]: Tổng giá trị hàng hoá dịch vụ đã bán ra có thuế suất 10%
 • Chỉ tiêu [33]: Số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ bán ra với thuế suất 10%
 • Chỉ tiêu [32a]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế trên tờ khai; => Đây là nơi để tập hợp DOANH THU bán ra của các mặt hàng “KHÔNG PHẢI KÊ KHAI NỘP THUẾ”

Sản phẩm này được quy định tại Điều 5 của TT 219/2013/TT-BTC (Được bổ sung bởi Khoản 1 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC, Điều 1 Thông tư 193/2015/TT-BTC.

Căn cứ để các bạn lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra trên đây là toàn bộ hóa đơn đầu ra mà các bạn đã xuất trong kỳ

Hướng dẫn cách kê khai thuế

Hướng dẫn kê khai thuế

Lưu ý:  Khi kê khai thuế GTGT theo tháng, quý thì hóa đơn kê khai kỳ nào phải tính đúng vào kỳ đó.

Ví dụ: Doanh nghiệp lập bảng kê hàng hóa quý 3 năm 2016 thì chỉ được kê các hóa đơn được xuất từ ngày 1/7/2016 đến hết ngày 30/9/2016

Nếu kê khai thiếu từ kỳ trước có thể lập và kê khai bổ sung trong kỳ bị sai sót hóa đơn đầu ra.

 • Chỉ tiêu [34]: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng giá trị HHDV bán ra trong kỳ và được xác định bằng: Chỉ tiêu [34] = Chỉ tiêu [26] +Chỉ tiêu [27]
 • Chỉ tiêu [35]: Số thuế giá trị gia tăng của HHDV được bán ra: Chỉ tiêu [35] = Chỉ tiêu [28]
 • Chỉ tiêu [36]: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ bán ra  trong kỳ trừ đi số thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ: Chỉ tiêu [36] = Chỉ tiêu [35] – Chỉ tiêu [ 25]

=> 3 chỉ tiêu nêu trên phần mềm tự động tổng hợp số liệu các bạn không phải điền

 • Chỉ tiêu [37], [38]: Hai chỉ tiêu này chỉ sử sụng khi có kết quả của việc điều chỉnh kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng của kỳ trước,  liên quan đến chỉ tiêu [43] trên tờ “KHBS”
 • Chỉ tiêu [37] “Điều chỉnh giảm”: Nhập điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước (nếu trong kỳ có kê khai bổ sung bản giải trình 01/ KHBS).
 • Chỉ tiêu [38] “Điều chỉnh tăng”: Nhập số thuế điều chỉnh tăng số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ của các kỳ trước (nếu trong kỳ có kê khai bổ sung bản giải trình 01/ KHBS).
 • Chỉ tiêu [40] – Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ: Số tiền phát sinh tại chỉ tiêu [40] là số tiền thuế giá trị gia tăng phải mang đi nộp trong kỳ. Hạn nộp tiền chính là hạn nộp tờ khai.
 • Chỉ tiêu [43] – Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau: Khi có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu [43] thì doanh nghiệp không phải nộp thuế trong kỳ. Số tiền này sẽ chuyển sang chỉ tiêu [22] của kỳ sau.

Bước 3: Nộp tờ khai thuế GTGT theo quý, tháng

Sau khi hoàn thành việc kê khai thuế gtgt, kế toán thực hiện kết xuất vào file XML để xuất tờ khai ra nộp

 • Hình thức nộp tờ khai: Qua mạng.

Thời hạn nộp:

 • Hồ sơ và thời gian nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng sau.
 • Thời gian nộp hồ sơ khai thuế gtgt theo quý được tính từ ngày thứ 30 của tháng tiếp theo.

 Ví dụ như: thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng của quý 3/2016: Doanh nghiệp thực hiện nộp tờ khai thuế gtgt theo tháng, quý từ ngày 1/10/2016 và hạn nộp chậm nhất là ngày 30/10/2016.

Bạn đọc cần tìm hiểu thêm về cách kê khai thuế GTGT theo tháng, quý

Các bạn quan tâm thêm những bài viết khác về kê khai thuế GTGT tham khảo thêm tại Website: Ketoanleanh.edu.vn

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *