Shadow

Địa chỉ nộp tờ khai thuế môn bài

Doanh nghiệp mới thành lập hay ngừng hoạt động phải nộp thuế môn bài. Bạn không biết địa chỉ nộp thuế môn bài ở đâu. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc địa chỉ nộp thuế môn bài theo quy định của pháp luật.

>>>Xem thêm: Tổng hợp chi tiết lịch nộp tờ khai thuế năm 2017

Thuế môn bài là được Bộ tài chính ban hành là sắc thuế trực thu theo tỉ lệ nhất định áp dụng theo giấy phép kinh doanh và hộ kinh doanh. Đây là loại thuế được thu hàng năm, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh trước đó hoặc gtgt của năm kinh tế áp dụng theo từng nước và địa phương.

I. Địa chỉ nộp thuế môn bài áp dụng với doanh nghiệp

 Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế môn bài cho đơn vị quản lý thuế trực tiếp.

Tuy nhiên áp dụng với các trường hợp cụ thể: khoá học hành chính sự nghiệp

  • Nếu doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc tại (chi nhánh, cửa hàng…) kinh doanh đăng ký cùng địa phương cấp tỉnh tại (cùng tỉnh, thành phố) thì đơn vị nộp tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc cho cơ quan quản lý tại cơ quan quản lý trực tiếp.
  • Nếu doanh nghiệp của bạn mà đơn vị trực thuộc địa phương khác nơi doanh nghiệp đăt trụ sở chính. Trường hợp này đơn vị trực thuộc tới địa chỉ nộp tờ khai thuế môn bài cho đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. học kế toán tổng hợp thực hành
  • Trường hợp người nộp thuế không có địa điểm kinh doanh cố định: kinh doanh lưu động, xây dựng, vận tải, sản xuất các nghề tự do khác phải tới địa chỉ nộp thuế mô  bài để nộp hồ sơ khai thuế môn bài tại đơn vị chi cục quản lý thuế ở địa phương nơi đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh.

nộp thuế môn bài

Địa chỉ nộp tờ khai thuế môn bài theo quy định của bộ tài chính

Các trường hợp cần phải lưu ý khác:

Nếu doanh nghiệp đang tiến hành hoạt động đã khai, nộp thuế môn bài thì không cần tới địa chỉ nộp thuế môn bài để nộp hồ sơ khai thuế cho các năm tiếp theo. Trừ những trường hợp có xuất hiện thay đổi thông tin mới làm được thay đổi về mức thuế phải nộp.

Nếu doanh nghiệp thay đổi các yếu tố liên quan trực tiếp tới căn cứ tính thuế mà thay đổi số thuế phải nộp trong năm tiêp theo thì doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai thuế cho năm tiếp theo, với thời hạn kê khai chậm nhất là ngày 31/12 trong nă, có sự thay đổi. chiếu theo điều 17 TT156/2013/TT-BTC.

II. Địa chỉ nộp lệ phí thuế môn bài ở đâu

Doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị hộ cá nhân kinh doanh trực tiếp tới địa chỉ nộp thuế môn bài ở đơn vị quản lý trực thuộc theo quy định tại điều 28TT156/2013/TT-BTC:

  • Nộp thuế tại ngân hàng, tổ chức tin dụng, dịch vu theo quy định của pháp luật.
  • Nộp thuế tại kho bạc Nhà nước khóa học về logistics
  • Tới cơ quan quản lý trực tiêp thu thuế

Thủ tục nộp thuế môn bài ở địa chỉ nộp thuế vào ngân sách nhà nước nhà nước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo mẫu C1-02/NS

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: thuế môn bài cho địa chỉ kinh doanh, nộp thuế môn bài ở đâu, địa điểm nộp thuế môn bài, cách nộp tờ khai thuế môn bài, hướng dẫn kê khai thuế môn bài, nộp thuế mon bài ở đâu tốt, kê khai thuế môn bài năm 2017, nộp thuế môn bài ở đâu tốt, dia chi nop thue mon bai, huong dan nop thue mon bai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.