Shadow

Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN

dịch vụ dọn dẹp sổ sách

Xem thêm: Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2015

I-Các trường hợp khai quyết toán thuế TNCN năm 2014: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập trong năm 2014 thì không phải khai QTT TNCN. học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất
—————————-***—————————-

II- Giảm trừ gia cảnh: Năm 2014 mức giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/người/tháng.
Người phụ thuộc đã đăng ký và có đầy đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì được tính giảm trừ gia cảnh trong năm 2014, kể cả trường hợp NPT chưa được cơ quan thuế cấp MST.
—————————***—————————–

Dịch vụ làm báo cáo thuếIII-Hồ sơ quyết toán thuế: Hồ sơ khai QTT TNCN năm 2014 thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b.2, khoản 1; điểm b.2, khoản 2; điểm b.2, khoản 5 Điều 16 Thông tư số 156/TT-BTC; Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Chú ý: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau: nên học kế toán thực hành ở đâu
Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ QTT tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ QTT tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ QTT tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).
—————————***—————————–
IV- Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN năm 2014:

Các lưu ý khi làm Tờ Khai 05KK-TNCN học logistics ở đâu tốt

– Nếu quyết toán không tròn năm thì các bạn click vào ô: “Quyết toán không tròn năm” và bắt buộc phải nhập vào ô lý do nhé.
– Các bạn không cần phải nhập vào tờ khai 05/KK-TNCN phần mềm sẽ tự động cập nhật ở các Phụ lục PL 05-1BK-TNCN, PL 05-2BK-TNCN và PL 05-3BK-TNCN.
– Nếu cá nhân có nhiều nguồn thì ko đc ký ủy quyền QT, CQ chi trả chính tạm tính thuế theo biểu luỹ tiến, cơ quan khác tính 10% từ 2 triệu /lần chi trả và cấp chứng từ khấu trừ để họ tự quyết toán thuế theo mẫu 09. Các cơ quan chi trả đồng thời chỉ thể hiện thu nhập cá nhân và số thuế đã khấu trừ mà ko check vào cột ủy quyền quyết toán trên PL 05-1BK-TNCN.
– Chỉ tiêu 19 trên PL 05-1BK-TNCN nếu không khẩu trừ thì nhập số 0 vô để kết xuất ra nộp không bị lỗi. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất
– Chỉ tiêu 14 trên Pl 05-2BK-TNCN thì tự sửa số tiền đã khấu trừ của NLĐ rùi nhập vô.
– PL 05-3BK-TNCN chỉ cần nhập với t/h NPT chưa đăng ký MST.
– Nếu NPT lớn hơn 15 tuổi mà chưa được cấp CMT thì có thể tạm nhập để đăng ký MST rồi chỉnh sửa bổ xung ở mẫu 16TH sau.
– Cần Tải file Quyết Toán TNCN 05-KK-TNCN đã nộp trên iHTKK thì tải hướng dẫn số 8.Tai-05-TNCN về đọc

* PL 05-1BK-TNCN
– Trường hợp cá nhân Ủy Quyền cho DN quyết toán thì tích Ủy Quyền
Mẫu Giấy Ủy Quyền: Mẫu 04-2TNCN ban hành theo TT156/2013/TT-BTC:
http://www.mediafire.com/download/3r2rmh2sw3df31e/huongdanTNCN.rar
– Chỉ tiêu 11: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đã trả trong kỳ cho cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, kể cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế và thu nhập được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần. Không bao gồm các khoản được miễn thuế TNCN:
+ Tiền ăn giữa ca, ăn trưa không quá 680.000/Người/ tháng.
+ Tiền trang phục không quá 5.000.000/Người/năm.
+ Tiền phụ cấp xăng xe, điện thoại không vượt quá quy định. (Định mức quy định tại DN)
+ Tiền làm việc ban đêm, làm thêm giờ. 
– Chỉ tiêu 14: Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh: Là tổng các khoản giảm trừ cho bản thân người nộp thuế và các khoản giảm trừ cho người phụ thuộc. học xuất nhập khẩu tại tphcm
+ Giảm trừ cho bản thân = 09 triệu đồng/tháng x Tổng số tháng đã tính giảm trừ trong năm.
Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán cho DN (Tích ủy Quyền) thì giảm trừ cho bản thân được tính đủ 12 tháng = 12 x 9tr = 108 triệu đồng/năm. Nếu không tích giảm trừ = Số Tháng làm việc x 9tr
+ Giảm trừ cho người phụ thuộc = 3,6 triệu đồng/người x Tổng số tháng đã tính giảm trừ cho người phụ thuộc trong năm. (Số tháng phát sinh giảm trừ tương ứng). Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán cho DN (Tích ủy Quyền) thì giảm trừ cho người phụ thuộc được tính đủ theo thực tế phát sinh nêu cá nhân có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo quy định.
– Chỉ tiêu 16 Bảo hiểm được trừ: Là các khoản đóng góp bảo hiểm gồm: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.
– Chỉ tiêu 19 Số thuế TNCN đã khấu trừ: Là tổng số thuế TNCN mà DN đã khấu trừ của cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên trong kỳ.
* PL 05-2BK-TNCN: học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất tphcm
– Chỉ tiêu 11: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đã trả trong kỳ cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 03 tháng và cá nhân không cư trú trong kỳ, kể cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế và thu nhập được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần. 
– Chỉ tiêu 14 Số thuế TNCN đã khấu trừ: Là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của từng cá nhân trong kỳ. Phần mềm HTKK 3.3.0 Chỉ tiêu 14 này sẽ tính theo mức 20%. Lao động thời vụ là cá nhân cư trú thì khấu trừ 10% (cá nhân không cư trú là 20%). Do đó nếu là lao động thời vụ thì xóa tiền do HTKK tự tính và điền số thuế 10% vô chỉ tiêu 14. Trừ Trường hợp cá nhân không cư trú là lao động nước ngoài có mặt ở Vn
– Những lao động thời vụ, hợp đồng dưới 3 tháng: (Điểm i khoản 1 Điều 25 TT111/TT-BTC)
+ Nếu có thu nhập < 2 triệu/lần thì ko khấu trừ thuế 10%
+ Nếu có thu nhập > 2 triệu/lần thì khi trả lương -> khấu trừ thuế 10% trên thu nhập trước khi trả cho NLĐ Đồng thời cấp chứng từ khấu trừ thuế.

dịch vụ quyết toán thuếLàm đơn xin cấp chứng từ khấu trừ thuế theo mẫu 17/TNCN ban hành theo TT156/2013/TT-BTC:
http://www.mediafire.com/download/3r2rmh2sw3df31e/huongdanTNCN.rar
+ Nếu có thu nhập > 2 triệu/lần mà làm bản cam kết 23/BCK-TNCN, cam kết thu nhập sau khi trừ các khoản giảm trừ chưa tới mức phải khấu trừ thì ạm thời không khấu trừ thuế TNCN.
Mẫu cam kết 23: ban hành theo TT156/2013/TT-BTC:
http://www.mediafire.com/download/3r2rmh2sw3df31e/huongdanTNCN.rar
* PL 05-3BK-TNCN: Nhập bảng kê thông tin người phụ thuộc (ko có thì bỏ trống )
—————————***—————————–
* Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN:
– Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. (Ngày 31/3/2015)
* Thời hạn nộp tiền thuế TNCN:
– Thời hạn nộp tiền thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN. (Ngày 31/3/2015)
– Trên quyết toán thuế 05/KK-TNCN: có số thuế nộp thừa, thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện bù trừ hoặc đề nghị hoàn thuế TNCN.
Mẫu Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước: Mẫu 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC:
http://www.mediafire.com/download/3r2rmh2sw3df31e/huongdanTNCN.rar

—————-

Lỗi quyết toán TNCN ngày sinh người phụ thuộc báo lỗi: Các bạn thay đổi định dạng ngày hệ thống theo hướng dẫn sau:

Dịch vụ kế toán thuế

sau đó bấm ghi lại là hết lỗi nhé


Tờ khai không đúng định dạng với XSD. – Dữ liệu sai tại dòng: 122. – Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: “is not a valid value for ‘interger’.

– Tại dòng số 19, đánh hết thành số 0 vào, kết xuất và gửi lại là được


Giúp em với cả nhà! Em nộp tờ khai GTGT theo quý mà khi nộp hệ thống báo ” Hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng”. Lúc xưa em nộp tkhai theo tháng, em cũng xem a/c chỉ là phải đổi đăng ký lại quý mà đổi lại sao hệ thống lại ghi “Quý 1/2015″, vậy là em tự sửa lại ” Quý 4/2014″ nhưng sao vẫn ko nộp dc ah ? học logistics ở đâu tốt tốt nhất tphcm

— Phải đăng ký ngừng kê khai tháng trước , rồi mới đăng ký kê khai quý !


Lỗi “đang tải thư viện”

– Gỡ java ra và cài lại, lỗi này do bị lỗi java

Các lỗi khác, cùng hướng dẫn khác các bạn có thể xem tại bài viết đầy đủ:

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2015

►► Công ty bạn đang cần làm báo cáo thuế – Đội ngũ kế toán chuyên nghiệp và hành nghề lâu năm của chúng tôi luôn sẵn sàng

Kế toán là công việc quan trọng và nhạy cảm; cần sự chính xác, tận tâm và sự cẩn trọng. Việc lựa chọn các Công ty Kế toán lâu năm và uy tín để thực hiện chính là xu hướng hiện nay mà các Doanh nghiệp lớn đang sử dụng!

Chúng tôi là Kế toán Lê Ánh – Công ty chuyên làm dịch vụ kế toán thuế mà doanh nghiệp bạn đang cần

∴ Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Dịch vụ báo cáo tài chính chuyên nghiệp – chính xác – nhanh chóng

Dịch vụ quyết toán thuế

Dịch vụ báo cáo thuế mà bạn có thể tin tưởng giao trách nhiệm

Khóa kế toán thực tế nâng cao tay nghề

Khóa kế toán cho giám đốc quản lý kế toán


Kế toán Lê Ánh là thương hiệu uy tín 03 năm liền do người tiêu dùng bình chọn
Có đội ngũ kế toán trên 10 năm kinh nghiệm làm kế toán doanh nghiệp, kế toán trưởng
Chúng tôi có dịch vụ tốt nhất với giá cả tốt nhất
Công ty Dịch vụ kế toán Lê Ánh
Địa chỉ: 473 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Liên hệ ngay 0904848855; 0964695858
website: https://ketoanthuedoanhnghiep.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *