Shadow

Thẻ: quyết toán thuế TNCN

Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN

Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN

Xem thêm: Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2015 I-Các trường hợp khai quyết toán thuế TNCN năm 2014: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế h...