Shadow

Phần mềm iTaxviewer phiên bản 1.0.6

Ứng dụng đọc hồ sơ thuế XML – iTaxViewer1.0.6

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML (iTaxviewer phiên bản 1.0.6) đáp ứng với những nội dung chính như sau:

Xem thêm: Lỗi HTKK 3.3.8 – Hỗ trợ doanh nghiệp

Kế toán là công việc quan trọng và nhạy cảm; cần sự chính xác, tận tâm và sự cẩn trọng. Việc lựa chọn các Công ty Kế toán lâu năm và uy tín để thực hiện chính là xu hướng hiện nay mà các Doanh nghiệp lớn đang sử dụng!

Chúng tôi là Kế toán Hà nội – Công ty chuyên làm dịch vụ kế toán thuế mà doanh nghiệp bạn đang cần

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Dịch vụ báo cáo tài chính chuyên nghiệp – chính xác – nhanh chóng

Dịch vụ quyết toán thuế TNDN

Dịch vụ báo cáo thuế mà bạn có thể tin tưởng giao trách nhiệm

Khóa kế toán thực tế nâng cao tay nghề

Khóa kế toán cho giám đốc quản lý kế toán

I . Nâng cấp hỗ trợ đọc tờ khai thuế định dạng XML (iTaxviewer phiên bản 1.0.6):

Phiên bản iTaxviewer phiên bản 1.0.6:

– Đáp ứng thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, nâng cấp đọc tờ khai:

          + Tờ khai quyết toán thuế TNCN: mẫu số 05/KK-TNCN, 06/KK-TNCN, 02/KK-BHDC, 02/KK-XS

+ Tờ khai quyết toán thuế TNDN: mẫu số 03/TNDN học logistics ở đâu tốt

+ Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài: mẫu số 02/NTNN, 04/NTNN

+ Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên: số 02/TAIN

+ Tờ khai quyết toán phí, lệ phí: mẫu số 02/BVMT, 02/PHLP

+ Tờ khai quyết toán đối với hoạt động khai thác dầu khí: mẫu số 02/TAIN-DK, 02/TNDN-DK học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

+ Tờ khai quyết toán đối với hoạt động sản xuất thủy điện: mẫu số 03A/TĐ-TAIN

– Đáp ứng thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, nâng cấp đọc tờ khai:

          + Tờ khai thuế giá trị gia tăng: mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT

– Đáp ứng quy trình Cấp MST người phụ thuộc, nâng cấp đọc tờ khai:

          + Tờ khai “Đăng ký cấp MST cho người phụ thuộc”học xuất nhập khẩu tại tphcm

– Đáp ứng thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, nâng cấp đọc tờ khai:

          + Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài: mẫu số 01/NTNN

–         Đáp ứng thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, nâng cấp đọc tờ khai:

+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp: 03/TNDN, 02/TNDN, 04/TNDN

– Đáp ứng công văn 4311/TCT-DNL của Tổng cục Thuế, nâng cấp đọc tờ khai:

          + Tờ khai sổ xố điện toán: mẫu số 03/LNCL-XSĐT và các phụ lục

Phần mềm iTaxviewer phiên bản 1.0.6

II . Nâng cấp đọc thông báo thuế, đăng ký thuế định dạng XML (iTaxviewer phiên bản 1.0.6):

– Thông báo thuế dành cho NNT nộp hồ sơ trên trang iHTKK

          + V/v: Xác nhận đã nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

+ V/v: Xác nhận thông tin đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

+ V/v: Thông báo cấp tài khoản sử dụng dịch vụ

+ V/v: Xác nhận thông tin đăng ký ngừng nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

+ V/v: Không chấp thuận đăng ký sử dụng hình thức khai thuế điện tử

+ V/v: Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký

+ V/v: Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký đại lý thuế

+ V/v: Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký người nộp thuế

+ V/v: Xác nhận nộp hồ sơ của đại lý thuế

+ V/v: Xác nhận thay đổi mật khẩu

+ V/v: Thông báo cấp tài khoản sử dụng dịch vụ của đại lý thuế

– Thông báo thuế dành cho NNT nộp hồ sơ qua tổ chức T-VAN

          + Thông báo kết quả đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN

+ Thông báo kết quả đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN của đại lý thuế

+ Thông báo kết quả đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN

+ Thông báo kết quả đăng ký thay đổi chứng thư số

+ Thông báo kết quả đăng ký thay đổi chứng thư số của đại lý thuế

+ Thông báo kết quả đăng ký hồ sơ khai thuế ngừng nộp qua dịch vụ T-VAN

+ Thông báo kết quả đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN

+ Thông báo kết quả đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN của đại lý thuế

+ Thông báo kết quả nộp hồ sơ khai thuế qua dịch vụ T-VAN

+ Thông báo kết quả nộp hồ sơ khai thuế qua dịch vụ T-VAN của đại lý thuế

+ Thông báo kết quả giao dịch qua dịch vụ T-VAN không hợp lệ

+ Thông báo kết quả nộp phụ lục khai thuế qua dịch vụ T-VAN của đại lý thuế

+ Thông báo kết quả nộp phụ lục khai thuế qua dịch vụ T-VAN

+ Thông báo cấp tài khoản cho NNT sử dụng dịch vụ T-VAN

– Đăng ký thuế dành cho NNT nộp hồ sơ qua tổ chức T-VAN

          + Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất tphcm

+ Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN

+ Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN

+ Đăng ký thêm tờ khai T-VAN

+ Đăng ký ngừng tờ khai T-VAN

+ ĐLT Đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN

+ ĐLT Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN

+ ĐLT Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN

– Đăng ký thuế dành cho NNT nộp hồ sơ trên trang iHTKK

          + Đăng ký sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng của NNT

+ Đăng ký sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng của ĐLT

III. Cập nhật, sửa lỗi ứng dụng iTaxviewer 1.0.5

– Nâng cấp hỗ trợ chức năng hiển thị  mẫu giấy nộp tiền theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài Chính (Tài liệu hướng dẫn sử dụng NTĐT bản cập nhật tại đây).

– Cập nhật sửa lỗi ứng dụng khi in tờ khai định dạng XML (hỗ trợ in tờ khai theo đúng định dạng khổ giấy).

Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.

Hy vọng thông tin về Phần mềm iTaxviewer phiên bản 1.0.6 tại  Kế toán thuế doanh nghiệp sẽ hữu ích với bạn!

Nếu bạn đang quan tâm đến các khóa kế toán thực hành, bạn có thể tham khảo: Học kế toán tổng hợp thực hành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *