Shadow

Cách xử lý hóa đơn sử dụng trước khi lập thông báo phát hành hóa đơn

Những hóa đơn doanh nghiệp xuất ra trước khi có thông báo phát hành hóa đơn được cơ quan thuế chấp nhận đều là không hợp lệ. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học đào tạo kế toán tổng hợp Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách xử lý hóa đơn sử dụng trước khi lập thông báo phát hành hóa đơn.

>> Xem thêm: Hướng dẫn cách định khoản trong đại lý vé máy bay

1. Quy định về thời gian nộp thông báo phát hành hóa đơn

Thời hạn nộp thông báo phát hành hóa đơn được quy định tại khoản 4, điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014.

Theo quy định đó, doanh nghiệp phải lập thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu TB01/AC ban hành kèm Thông tư sô 39/2014/TT-BTC và gửi cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp trong vòng 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp lập thông báo phát hành hóa đơn. khoá học lập và kiểm soát bctc

Hóa đơn GTGT hợp lệ khi được sử dụng sau ít nhất 5 ngày kể từ ngày doanh nghiệp gửi thông báo phát hành hóa đơn tới cơ quan thuế.

thời gian nộp thông báo phát hành hóa đơn

Thời hạn nộp thông báo phát hành hóa đơn

2.  Các hành vi sử dụng hóa đơn không hợp lệ

Hành vi doanh nghiệp không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng được quy định tại khoản 2, điều 10 thông tư 10/2014/TT-BTC bao gồm:

Thứ nhất, doanh nghiệp không gửi Thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế nhưng vẫn sử dụng hóa đơn. khóa học về xuất nhập khẩu

Thứ hai, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn trước thời hạn 5 ngày từ ngày gửi thông báo phát hành hóa đơn tới cơ quan thuế.

Mức xử phạt đối với hành vi doanh nghiệp không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng được quy định tại khoản 2, điều 10 Thông tư 10/2014/TT-BTC như sau:

TH 1: Không bị phạt nếu doanh nghiệp chứng minh được doanh nghiệp đã gửi thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nhưng do thất lạc nên cơ quan thuế không nhận được Thông báo.

TH 2: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng nếu doanh nghiệp không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định hoặc Thông báo phát hành được lập nhưng không đầy đủ nội dung tổ chức, cá nhân đã được cơ quan thuế phát hiện và thông báo nhưng doanh nghiệp không điều chỉnh và vẫn xuất hoá đơn giao cho khách hàng.

TH 3: Phạt tiền 6.000.000 đồng nếu doanh nghiệp không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng và các hóa đơn này đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.

TH 4: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng nếu doanh nghiệp sử dụng hóa đơn trước khi lập Thông báo phát hành hóa đơn và các hóa đơn này chưa đến kỳ khai thuế. Đồng thời, người bán vẫn phải kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn này.

>>> Xem thêm>>> Hướng dẫn phân biệt hóa đơn hủy và hóa đơn xóa bỏ trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

3.  Cách xử lý hóa đơn sử dụng trước khi lập thông báo phát hành hóa đơn

  • Nếu hóa đơn đã xé khỏi cuống, giao cho khách hàng và đã được kê khai thì bạn phải nộp phạt, sau đó thực hiện đầy đủ các thủ tục phát hành hóa đơn theo đúng quy định để tiếp tục sử dụng hóa đơn. Khi đó, hóa đơn đầu vào của khách hàng cũng được chấp nhận.
  • Nếu hóa đơn chưa xé khỏi cuống, bạn có thể gạch chéo cả 3 liên hóa đơn, coi như một hóa đơn bị hủy do viết sai ngày (đây là cách làm tránh bị thuế phạt nhưng không khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng). Doanh nghiệp nên thực hiện đúng thủ tục phát hành hóa đơn sau đó mới sử dụng hóa đơn để tránh bị cơ quan thuế phạt.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *