Shadow

Những việc doanh nghiệp cần làm khi tăng mức lương tối thiểu vùng

Từ ngày 01/01/2020 Mức lương tối thiểu vùng 2020 có sự điều chỉnh tăng từ 150.000 – 240.000 đồng so với năm 2019. Vậy doanh nghiệp cần làm gì khi tăng lương tối thiểu vùng. Theo dõi bài viết của Kế toán thuế doanh nghiệp dưới đây để biết chi tiết nhé!

03 việc doanh nghiệp cần làm khi tăng mức lương tối thiểu vùng

  • Xây dựng lại thang, bảng lương.
  • Tăng tiền lương tháng đóng các loại bảo hiểm.
  • Tăng tiền nộp kinh phí công đoàn.

Ngày 15/11/2019 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ năm 2020 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Qua đó, mức lương tối thiểu vùng 2020 tăng lên từ 150.000 – 240.000 đồng/tháng, cụ thể như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 (đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 (đồng/tháng)

Tăng (đồng)

I 4.180.000 4.420.000 240.000
II 3.710.000 3.920.000 210.000
III 3.250.000 3.430.000 180.000
IV 2.920.000 3.070.000 150.000

Tăng mức lương tối thiểu vùng năm 2020

Những doanh nghiệp đã xây dựng thang, bảng lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại bảng nêu trên thì phải nhanh chóng thực hiện sửa đổi lại thang, bảng lương;

Ngoài ra còn phải tăng mức tiền đóng các khoản bảo hiểm và kinh phí công đoàn. Cụ thể:

1. Xây dựng lại thang, bảng lương có sự thay đổi mức lương tối thiểu vùng

Doanh nghiệp phải căn cứ theo Mức lương tối thiểu vùng 2020 để quy định mức lương cho từng chức danh, công việc, nhóm công việc sao cho phù hợp với các nguyên tắc theo quy định của pháp luật.

Do vậy, khi có sự điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp phải rà soát, sửa đổi, bổ sung thang, bảng lương của mình cho phù hợp. Việc sửa đổi, bổ sung này phải được sự tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện.

Sau khi xây dựng lại thang, Bảng lương mới, doanh nghiệp phải thực hiện thông báo đến Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở bằng cách nộp hồ sơ tại đây.

2. Tăng tiền lương tháng đóng các loại bảo hiểm khi lương tối thiểu vùng tăng

Tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động là mức căn cứ để doanh nghiệp đóng các loại bảo hiểm, bao gồm:

  • Bảo hiểm xã hội
  • Bảo hiểm y tế
  • Bảo hiểm thất nghiệp

Hàng tháng, doanh nghiệp sẽ trích tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,

Đồng thời doanh nghiệp trích từ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của từng người lao động theo mức quy định để nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp sẽ đóng tại cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi chi nhánh hoạt động hoặc tại công ty chủ quản của chi nhánh.

Mức đóng và tỷ lệ đóng các loại bảo hiểm được quy định cụ thể như sau:

Tên loại bảo hiểm và tên quỹ thành phần

Mức đóng (%)

Doanh nghiệp Người lao động Người lao động là công dân nước ngoài

Bảo hiểm xã hội

Qũy ốm đau và thai sản

3

0

0

Qũy hưu trí và tử tuất

14

8 8
Bảo hiểm thất nghiệp lao động, bệnh nghề nghiệp Quỹ BHTNLĐ-BNN 0.5 0 0
Bảo hiểm y tế Quỹ BHYT 3 1.5 1.5
Bảo hiểm thất nghiệp Quỹ BHTN 1 1 x

Tổng cộng

21.5

10.5

9.5

Ghi chú: “0” là: Không có trách nhiệm đóng; “x” là: Không bắt buộc tham gia

Do đó, khi doanh nghiệp phải điều chỉnh lại thang, bảng lương do mức lương tối thiểu vùng tăng lên thì mức tính đóng các loại bảo hiểm cũng tăng tương ứng.

3. Tăng tiền nộp kinh phí công đoàn

Hàng tháng, doanh nghiệp phải trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Số tiền này, Công đoàn cơ sở phải nộp về cho công đoàn cấp trên cơ sở và sau đó Công đoàn cấp trên sẽ trích lại cho Công đoàn cơ sở 69% kinh phí để hoạt động và giữ lại 31%.

Như vậy, khi lương tối thiểu vùng tăng đương nhiên các khoản nộp kinh phí công đoàn 2% của doanh nghiệp cũng tăng theo.

Như vậy doanh nghiệp cần thực hiện thực hiện 03 công việc: xây dựng thang bảng lương, tăng tiền lương tháng đóng bảo hiểm và tiền nộp phí công đoàn. Mong rằng bài viết hữu ích với các bạn

Xem thêm: Các trường hợp NLĐ nghỉ làm nhưng vẫn có lương

Nếu bạn đang muốn theo học kế toán có thể tham khảo khóa học kế toán tổng hợp thực hành để được các kế toán trưởng trực tiếp hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ kế toán thực tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.