Home / Tag Archives: Luật quản lý thuế

Tag Archives: Luật quản lý thuế

Những điều cần biết về thủ tục nộp thuế môn bài, quyết toán thuế của doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

kê khai bổ sung sau khi quyết toán thuế

Doanh nghiệp ngừng kinh doanh có phải nộp báo cáo thuế và thưc hiện nghĩa vụ thuế như thế nào, có phải nộp thuê môn bào, hoàn thiện báo cáo tài chính và quyết toán thuế hay không. Kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn …

Chi tiết...

Thông tư 212/2015/TT-BTC: Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp

học kế toán thuế

Ngày 31/12/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP. >> Xem thêm: Các loại thuế, phí doanh nghiệp phải nộp Thông tư 212/2015/TT-BTC hướng dẫn thực …

Chi tiết...
Share