Shadow

 Mẹo kiểm tra số liệu tài khoản tiền gửi ngân hàng

Tiền gửi ngân hàng được quản lý chặt chẽ, rất ít sảy ra sai xót. Kế toán thường xuyên kiểm tra số liệu trong tài khoản để kiểm soát tốt tình hình tài chính. Bạn đã biết mẹo kiểm tra số liệu tài khoản tiền gửi ngân hàng chưa, tham khảo ngay bài viết chi tiết do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trình bày chi tiết tại đây nhé.

>>>xem thêm: Khi viết hóa đơn có nhiều danh mục hàng hóa thì phải viết thế nào cho đúng

I. Tổng hợp các mẹo kiểm tra số liệu tài khoản tiền gửi ngân hàng

Để kiểm tra số liệu tài khoản tiền gửi ngân hàng, bạn cần tham khảo những điều sau, để biết được toàn bộ quy trình bạn cần biết cách kiểm tra các tài khoản sau:

TH1: Hướng dẫn kiểm tra số liệu tài khoản tiền gửi ngân hàng TK112

Mẹo kiểm tra hướng dẫn số liệu tài khoản tiền gửi ngân hàng liên quan đến những nghiệp vụ làm thay đổi số tiền gửi ngân hàng trong kỳ được thực hiện trên sổ phụ hoặc làm sao kê ngân hàng hoặc đối chiếu giữa số cái TK112 hoặc sổ phụ ngân hàng và bảng sổ cân đối phát sinh. ke toan hanh chinh su nghiep

  • Khi hạch toán cần lưu ý số dư nợ đầu kỳ trên TK112 ở sổ cái được tính = số dư nợ đầu kỳ TK 112 trên bảng cân đối tài khoản = Số dư Nợ đầu kỳ ở số tiền gửi ngân hàng = Số dư đầu kỳ ghi trên số phụ ngân hàng, sao kê.
  • Phát sinh TK 112 trên sổ cái = Tổng Số phát sinh TK 112 trên bảng cân đối tài khoản = Số phát sinh Tiền Gửi Ngân Hàng = Số rút ra – số nộp ghi trên sổ phụ ngân hàng hoặc tính sao kê,
  • Tính được số  dư nợ cuối kỳ tài khoản 112 trên sổ cái = Số dư cuối kỳ TK 112 trên bảng =  Dư Nợ cuối kỳ ở TK Tiền Gửi Ngân Hàng =  Dư nợ cuối kỳ tại Sổ Phụ Ngân Hàng hoặc sao kê.

Như vậy kế toán theo dõi chi tiết phát sinh trên ngân hàng cần theo dõi chi tiết tại số liệu trên từng ngân trong trường hợp hơp công ty có nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Kế toán thường xuyên phải xử lý bằng việc kiểm tra số dư trên tài khoản ngân hàng xem có bị tài khoản nào không khóa học xuất nhập khẩu

  • Trường hợp tài khoản xắp xếp nghiệp vụ thu lên trước, nếu sắp xếp và hach toán lại nghiệp vụ trường hợp  nếu sắp xếp nghiệp vụ thu lên trước và nghiệp vụ chi lên sau thì  phải hạch toán chuyển xem có bị định khoản  nhầm không.
  • Kế toán định khoản nghiệp vụ thanh toán cần kiểm tra đinh khoản và kiểm tra xem các nghiệp vụ thanh toán xem có đúng không, đề phòng trường hợp kế toán hạch toán bị sai nếu không ghi rõ từng nghiệp vụ.

mẹo kiểm tra số liệu kế toán tiền gửi ngân hàng

 Hướng dẫn kiểm tra số liệu kế toán tiền gửi ngân hàng

TH2: Hướng dẫn kiểm tra các số liệu tài khoản tiền gửi ngân hàng và chứng từ liên quan đến tiền gửi ngân hàng

Trong trường hợp này các chứng từ liên quan đến việc kiểm tra số liệu tài khoản tiền gửi ngân hàngCác chứng từ cần có để kiểm tra số liệu tài khoản ngân hàng, chứng từ cần có gồm: sổ phụ ngân hàng theo tháng, giấy báo Nợ, giấy báo Có, giấy nộp tiền vào tài khoản ngân hàng, ủy nhiệm chi, lệnh chi,…sao kê hàng tháng và năm.

  • Cần lưu ý kế toán nên đẻ riêng chứng từ theo tháng. 
  • Trường hợp hóa đơn thanh toán qua ngân hàng thì phải photo ủy nhiệm chi để kẹp cùng với hóa đơn khóa học kế toán thuế
  • Cần có sổ phụ bằng file mềm kết xuất trên chứng từ trên phần mềm Internetbanking để cung cấp cho cơ quan thuế khi có yêu cầu.

TH3: Những lưu ý khi kiểm tra số liệu tài khoản tiền gửi ngân hàng

Áp dụng đầy đủ với hóa đơn đầu vào từ  20.000.000 đều phải thanh toán đều phải thanh toán qua ngân hàng mới được khấu trừ  thuế GTGT để tính vào chi phí tính thuế TNDN.

Trường hợp tài khoản thanh toán qua ngân hàng chỉ được tính là phù hợp nếu việc thanh toán tài khoản chứng từ của bên mua sang tài khoản ngân hàng của công ty bên bán.

Lưu lý những trường hợp kiểm tra số liệu tài khoản tiền gửi ngân hàng không được  tính khi thanh toán như sau:

+ Bên mua hàng nộp tiền vào tài khoản của công ty bên bán bằng giấy nộp tiền vào tài

+ Kế toán của bên mua hàng sử dụng ủy nhiệm chi thanh toán từ tài khoản công ty sang tài khoản của giám đốc ngân hàng hoặc cá nhân của công ty ở bên bán.

+ Bên mua hàng dùng TK của giám đốc công ty thanh toán sang tài khoản của giám đốc cá nhân hoặc trường hợp dùng tài khoản của cá nhân bên bán.

+ Không được tính trong trường hợp bên mua hang dùng tài khoản giám đốc bên công ty mua hàng  xang tài khoản thanh toán cho công ty ở bên bán.

 Khi làm kiểm tra số liệu tài khoản tiền gửi ngân hàng các bạn cần lưu ý thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ khi làm kế toán tài khoản tiền gửi ngân hàng.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: cách hạch toán tiền gửi ngân hàng, mẹo kiểm tra só liệu tài khoản tiền gửi ngân hàng, mẹo kiểm tra số liệu tài  khoản tiền gửi ngân hàng, hcajh toán chi phí tài khoản tiền gửi ngân hàng, mẹo kiểm tra số liệu tài khoản tiền ngân hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *