Shadow

Cho mượn hàng hóa, tài sản có phải xuất hóa đơn không- Kế toán Lê Ánh 

Nhiều trường hợp doanh nghiệp kinh doanh cho mượn tài sản, hàng hóa thì thủ tục cần những gì, có những văn bản pháp lý liên quan nào. Trường hợp này kế toán có cần xuất hóa đơn – Các doanh nghiệp khi cho mượn Tài sản, hàng hóa thì có phải xuất hóa đơn hay không, dựa trên văn bản pháp lý nào. học xuất nhập khẩu ở hà nội

 Nếu bạn chưa rõ tham khảo bài viết chi tiết do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trình bày trong bài viết này nhé.

>>>xem thêm:Hướng dẫn hạch toán tiền thuê nhà cho người lao động

I. Văn bản pháp lý liên quan về việc cho mượn hàng hóa, tài sản có phải xuất hóa đơn không học kế toán hành chính sự nghiệp ở đâu tốt

  • Dựa vào điểm B của khoản 1 điều 16 tại TT 39/2014/TT-BTC quy định cụ thể về nguyên tắc lập hóa đơn, cho mượn hàng hóa, tài sản
  • Điều 3 khoản 7 Thông tư số 26/2015/TT-BTC  quy định sửa đổi và bổ sung  điểm b Khoản 1 Điều 16, sửa đổi và bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC)
  • Khoản 2 điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC
  • Công văn Số: 72/TCT-ĐTNN ban hành ngày 06/01/ 2006 quy định về : Hóa đơn, chứng từ cho vay, cho mượn, nguyên vật liệu hàng hóa. khóa học xuất nhập khẩu online
  • Công văn Số: 4755/CT-TTHT ban hành 21/6 /2012 quy định cụ thể về chính sách hóa đơn và chứng từ với hoạt cho vay, thuê mượn hàng hóa vật liệu chính sách thuế  Hóa đơn, chứng từ đối với hoạt động cho vay, cho mượn hàng hóa, nguyên vật liệu của doanh nghiệp
  • Quy định cụ thể tại điều 512 và điều 517 chiếu theo Bộ luật số 33/2005/QH11 ban hành ngày 14/6/2005

cho mượn hàng hóa, tài sản cố định cần lưu ý những gi

Thủ tục cho thuê mượn tài sản cố định mới nhất 

Quy định cụ thể từ trước năm 2014:  cho mượn hàng hóa, tài sản cố định thì vẫn phải xuất hóa đơn bình thường nhưng không tính thuế với những loại hàng hóa này. Đối với hóa đơn và tiền thuế GTGT sẽ phải gạch chéo. Những hợp đồng này dùng để lưu thông và xuất trình với cơ quan thuế địa phương trong kỳ kê khai tính thuế. Đây cũng là cơ sở để tính thuế xuất trình khi lưu thông hàng hóa trên đường và giải trình với cơ quan chức năng khác

 Tính từ năm 2014 => đến nay:  Đối với hàng hóa, vật tư và tài sản cố định dưới hình thức cho vay hoặc cho mượn hoặc những trường hợp hoàn trả nếu liên quan đến giao dịch phù hợp giữa bên mượn và bên đi mượn sẽ không cần lập hóa đơn và tính nộp thuế GTGT.

 Dựa theo luật dân sự quy định về trường hợp cho mượn tài sản cố định, hàng hóa, dịch vụ được quy định như sau:

Hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, còn bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được”.

Như vậy bên cho mượn sẽ có quyền quyết định với khối tài sản cho mượn. Và người mượn tài sản chi có quyền định đạt tài sản sau khi được sự ủy quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật khi có sự ủy quyền của bên cho mượn, và khi đó giao dịch mượn hàng hóa dịch vụ này được tính là giao dịch mua bán hàng hóa và sẽ phải xuất hóa đơn , tính thuế GTGT bình thường.

cho mượn hàng hóa, tài sản cố định

Cho mượn hàng hóa, tài sản cố định cần hóa đơn không 

II. Bộ hồ sơ cho mượn hàng hóa, tài sản cần những gì

– Hợp đồng vay mượn

– Phiếu Xuất kho

– Biên bản bàn giao tài sản

– Biên bản kiểm kê số lượng chất lượng hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản

 Như vậy trường hợp cho mượn hàng hóa, tài sản giữa hai bên có thỏa  thuận từ trước năm 2014 sẽ phải xuất hóa đơn. Nhưng từ năm 2014 đến nay thì sẽ không cần xuất hóa đơn.

Trừ một số trường hợp uy quyền trong những giao dịch được tính làm mua bán hàng hóa thì vẫn phải xuất hóa đơn đê tính thuế GTGT.

Văn bản tham khảo về trường hợp cho mượn hàng hóa, tài sản chi tiết:

– Điểm b, Khoản 1, Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC

– Điều 3 khoản 7 Thông tư số 26/2015/TT-BTC

– Tại khoản 2 điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC

Website tham khảo: Ketoanthuedoanhnghiep.com

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *