Shadow

Mẹo đối chiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp trên sổ sách

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp của doanh nghiệp được theo dõi ở tài khoản 33311 và thể hiện trên tờ khai thuế GTGT hàng kỳ. Bài viết sau đây, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn mẹo đối chiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp trên sổ sách.

I. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA SỐ LIỆU PHẢN ÁNH Ở TK 33311

Số dư đầu kì bên Có của TK 33311 ở sổ cái = Số dư đầu kỳ bên Có TK 33311 ở bảng cân đối tài khoản = Số thuế GTGT phải nộp trên tờ khai thuế GTGT tháng/quý cuối cùng năm trước.

Kiểm tra các bít toán kết chuyển thuế GTGT cuối mỗi tháng/ quý:  khoá học lập và kiểm soát bctc

  • Nợ TK 33311
  • Có TK 1331: số nhỏ hơn giữa tổng số dư nợ đầu kỳ và số phát sinh Nợ TK 1331 với tổng số dư Có đầu kỳ và số phát sinh Có TK 33311.
Trường hợp 1: Số thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp > Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ trong kỳ: doanh nghiệp phải nộp số thuế = số liệu ở chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế tháng/quý = số liệu trong bút toán nộp thuế của doanh nghiệp trên sổ sách.
Trường hợp 2: Số thuế GTGT đầu vào doanh nghiệp được khấu trừ  > số thuế GTGT đầu ra doanh nghiệp phải nộp thì DN được khấu trừ số thuế thể hiện ở chỉ tiêu [22] = số dư đầu kỳ Nợ TK 1331, số dư Cuối Kỳ Nợ 1331 = chỉ tiêu [43] trên tờ khai.
đối chiếu số thuế gtgt phải nộp
Hình ảnh tại Trung tâm đào tạo Kế toán Lê Ánh

>>> Xem thêm >>> Hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT mới nhất

II. KIỂM TRA TÍNH HỢP LÝ CỦA HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ

  • Đối chiếu số lượng hóa đơn đầu ra trong kỳ với số lượng hóa đơn được theo dõi ở file bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ xem có khớp đúng không? Có bị mất mát, thừa/thiếu hóa đơn nào không?
  • Kiểm tra số lượng hóa đơn đã sử dụng, đã xóa bỏ, hủy bỏ… với số lượng hóa đơn kê ở báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn – Mẫu BC26, có biên bản thu hồi, biên bản hủy hóa đơn, hóa đơn thay thế với các hóa đơn hủy không?
  • Kiểm tra nội dung ghi trên hóa đơn GTGT đầu ra: tên doanh nghiệp, địa chỉ, MST người mua, tên, ĐVT, số lượng hàng hóa, số tiền, số thuế GTGT….với bảng kê hóa đơn, chứng từ đầu ra? Những hóa đơn bị sai tên, địa chỉ người mua nhưng đúng MST hoặc hóa đơn ghi sai số tiền phải có biên bản điều chỉnh hóa đơn. Những hóa đơn bị sai MST phải có biên bản hủy hóa đơn đồng thời xuất hóa đơn bổ sung. Nếu sai sót ảnh hưởng đến tiền thuế lập tờ khai bổ sung để điều chỉnh tăng hoặc giảm số thuế phải nộp và nộp tiền thuế bổ sung trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh kiểm tra thuế. tin học văn phòng cơ bản
  • Kiểm tra xem hóa đơn có được sử dụng sau ít nhất 05 ngày từ ngày doanh nghiệp làm thông báo phát hành hóa đơn hay không? Nếu hóa đơn nào được sử dụng trước thì phải làm biên bản hủy.
  • Kiểm tra hàng tháng/quý, DN có nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hay không?
Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!
Từ khóa liên quan: hóa đơn giá trị gia tăng, kiểm tra số liệu thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp năm 2017, số thuế GTGT đầu ra phải nộp,
KẾ TOÁN LÊ ÁNH 
  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường
 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)
Fanpage Kế toán Lê Ánh
HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.