Shadow

Hướng dẫn viết hóa đơn GTGT mới nhất

Hóa đơn là chứng từ phát sinh hàng ngày và không thể thiếu trong bất kỳ một giao dịch hàng hóa, dịch vụ nào giữa các doanh nghiệp. Tuy nhiên, để lập hóa đơn sao cho hợp pháp không phải kế toán nào cũng làm được do họ chưa tiếp nhận kịp thời các thay đổi của sắc lệnh thuế. 

>>> Xem thêm >>> Dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp

Đầu tiên, các bạn phải ghi nhớ 05 nguyên tắc khi lập hóa đơn GTGT theo thông tư 39/2014/TT-BTC.

hướng dẫn kế toán thuế

Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT theo Thông tư 39

I. 05 Nguyên tắc khi lập hóa đơn giá trị gia tăng (Theo điểm 1 điều 16 của Thông tư 39/2014/TT-BTC)   ke toan hanh chinh su nghiep

1. Nếu doanh nghiệp đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, thì khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hoá đơn GTGT. Khi lập hoá đơn, tổ chức, cá nhân phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hoá đơn. học kế toán thực tế ở đâu tốt

Còn nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, phương pháp khoán khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hoá đơn bán hàng.

2. Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá.

3. Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì gạch chéo bằng bút mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ.

4. Hoá đơn được lập một lần thành nhiều liên. Trong đó liên 1 dùng cho người bán, liên 2 dùng cho người mua. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.

5. Hoá đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn. học xuất nhập khẩu

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hoá đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hoá đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hoá đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hoá đơn được phân chia.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều cơ sở bán hàng hoặc nhiều cơ sở được ủy nhiệm đồng thời cùng sử dụng một loại hoá đơn tự in, hoá đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ một máy chủ thì tổ chức kinh doanh phải có quyết định phương án cụ thể về việc truy xuất ngẫu nhiên của các cơ sở bán hàng và đơn vị được ủy nhiệm. Thứ tự lập hoá đơn được tính từ số nhỏ đến số lớn cho hoá đơn truy xuất toàn hệ thống của tổ chức kinh doanh.

II. Hướng dẫn chi tiết cách viết hóa đơn giá trị gia tăng

1. Chỉ tiêu ngày tháng năm của Hóa đơn GTGT

Các bạn ghi nhớ nguyên tắc để viết chỉ tiêu này theo khoản 2 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 như sau: lớp học kế toán thuế tại tphcm

 • Đối với bán hàng hóa: là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ví dụ: Ngày 23/3/2016, doanh nghiệp ký hợp đồng bán hàng cho khách hàng và khách hàng đã chấp nhận thanh toán. Như vậy ngày 23 tháng 3 năm 2016 là thông tin được ghi vào chỉ tiêu ngày tháng năm của hóa đơn GTGT.

 • Đối với cung ứng dịch vụ: là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa. Trường hợp DN cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Ví dụ: Doanh nghiệp cung cấp vận chuyển hàng cho khách hàng ngày 24/3/2016, đến ngày 25/3/2016 hàng về đến nơi và khách hàng trả tiền, vậy ngày 25/3/2016 là thông tin ghi trên chỉ tiêu ngày tháng năm của hóa đơn GTGT. Nên học kế toán ở đâu tốt tại Hà Nội

 • Đối với xây dựng, lắp đặt: là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.

Ví dụ: Ngày 30/3/2016, doanh nghiệp hoàn thành công trình xây dựng A cho khách hàng, 2 bên tiến hành ghi nhận nghiệm thu, bàn giao công trình. Lúc này, doanh nghiệp chọn ngày 30/3/2016 là ngày ghi trên hóa đơn GTGT.

2. Chỉ tiêu thông tin người bán hàng trên hóa đơn GTGT

Các thông tin trong chỉ tiêu này bao gồm: Tên đơn vị bán hàng, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, số tài khoản ngân hàng. 

Có 2 trường hợp: học kế toán ở đâu tốt

 • Trường hợp 1: Doanh nghiệp đặt in hóa đơn hoặc sử dụng hóa đơn điện tử

đặt in hóa đơn

Đặt in hóa đơn GTGT

Thông tin về người bán lúc này đã được in sẵn trên hóa đơn. Do vậy, người lập hóa đơn GTGT không phải viết thông tin vào chỉ tiêu này.

 • Trường hợp 2: Doanh nghiệp mua hóa đơn của Cơ quan Thuế

Khi đó, người lập hóa đơn phải điền đầy đủ, chính xác các thông tin trên của doanh nghiệp vào hóa đơn GTGT.

3. Chỉ tiêu thông tin người mua hàng trên hóa đơn GTGT

Bao gồm các thông tin sau: 

 • Họ tên người mua hàng: Là người trực tiếp đến mua và giao dịch trực tiếp với công ty bán. Các bạn ghi đầy đủ họ tên của người mua hàng. Trong trường hợp người mua hàng không lấy hóa đơn thì các bạn ghi nội dung này là “người mua không cung cấp thông tin tên, địa chỉ, mã số thuế” hoặc “người mua không lấy hóa đơn”
 • Tên Đơn vị: Là tên công ty của bên mua (Theo đúng trên giấy phép DKKD)
 • Địa chỉ: Là địa chỉ công ty mua hàng (Theo đúng trên giấy phép DKKD)

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần”“CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”… nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp thì vẫn được xem là hợp pháp, được sử dụng để kê khai, khấu trừ thuế.

 • Mã số thuế: Là MST đã được cấp theo giấy chứng nhận ĐKKD, đăng ký thuế của công ty mua hàng.
 • Hình thức thanh toán:
  • Nếu thanh toán bằng tiền mặt: TM
  • Nếu thanh toán bằng chuyển khoản: CK
  • Nếu chưa xác định được hình thức thanh toán: Ghi TM/CK
  • Nếu Hóa đơn có giá trị trên 20.000.000 vnđ bắt buộc phải chuyển khoản thì mới được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí hợp lý của DN.
 • Số tài khoản: Số tài khoản ngân hàng của Công ty mua (là tài khoản ngân hàng đã được đăng ký với cơ quan thuế)thông tin người mua hàng trên hóa đơn gtgt

Thông tin người mua hàng trên hóa đơn GTGT

4. Bảng kê chi tiết hàng hóa bán ra trên hóa đơn GTGT

 • Cột “Số thứ tự”: Ghi lần lượt số thứ tự các loại hàng hóa mà người mua hàng đến mua. Ví dụ: Người mua ghi 03 mặt hàng thì sẽ được viết theo số thứ tự từ 1 đến 3.
 • Cột “Tên hàng hóa, dịch vụ”: Ghi chi tiết, cụ thể tên hàng hóa mà mình bán ra (tên, mã, kí hiệu của hàng hóa)

VD: máy Điều hòa LG JC12E, máy ĐH LG JC18D,

 • Nếu có quy định mã hàng hoá, dịch vụ để quản lý thì phải ghi cả mã hàng hoá và tên hàng hoá.
 • Các loại hàng hoá cần phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu thì phải ghi trên hoá đơn các loại số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hoá mà khi đăng ký pháp luật có yêu cầu.

Ví dụ: Khi viết hóa đơn GTGT bán xe máy hoặc xe ô tô, ngoài việc ghi rõ tên xe, người lập hóa đơn GTGT phải ghi rõ số khung, số máy của xe máy, xe ô tô đó. Thông tin này là bắt buộc vì nó dùng để đăng ký xe với cơ quan công an.

Hàng hóa bán ra trên hóa đơn GTGT

 • Các trường hợp là hoá đơn điều chỉnh: Thì phải ghi rõ điều chỉnh sai sót, tăng, giảm của hoá đơn số bao nhiêu, ký hiệu, ngày tháng năm.
 • Đơn vị tính: Ghi rõ đơn vị tính của hàng hóa mà mình bán ra (Cái, chiếc,m,bô,kg…)
 • Số lượng: Ghi rõ số lượng hàng hóa bán ra.
 • Đơn giá: Ghi rõ đơn giá của 1 đơn vị hàng hóa (giá chưa VAT)
 • Thành tiền: Là số tiền mà người mua phải trả bằng đơn giá nhân với số lương của loại hàng hóa đó (= cột số 4 x cột số 5)

>>> Xem thêm >>> Khoá học kế toán tổng hợp cho người mới bắt đầu

5. Cách gạch chéo phần còn trống:

 • Sau khi viết xong nội dung trong hóa đơn thì gạch chéo phần còn trống (nếu có). Có 2 tình huống:

Tình huống 1: Hóa đơn viết tay

Với tình huống này, có 04 cách gạch chéo như sau:

Cách gạch chéo từ trái qua phải:

Hóa đơn GTGT gạch chéo từ trái qua

Cách gạch chéo từ phải qua trái:

Hóa đơn GTGT gạch chéo từ phải qua trái

Cách gạch ngang từ tiêu thức “ số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ” tiếp nối gạch chéo các tiêu thức “ đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền”

Hóa đơn GTGT gạch ngang từ tiêu thức

Cách gạch ngang từ tiêu thức “ số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ” đến tiêu thức “ thành tiền ” tiếp nối gạch thẳng xuống đến dòng cuối của tiêu thức:

Hóa đơn GTGT nối tiếp gạch thẳng đến dòng cuối

Tình huống 2: Hóa đơn được đánh máy thì KHÔNG phải gạch chéo phần còn trống

Hóa đơn đánh máy không cần gạch chéo phần còn trống

6. Phần Tổng cộng

 • Cộng tiền hàng: Đây là thông tin của tổng số tiền ở cột thành tiền. Do vậy, các bạn cộng tổng số tiền ở cột này rồi viết vào đây.
 • Thuế suất thuế GTGT: Ghi mức thuế suất của hàng hóa dịch vụ (hiện tại có 3 mức là: 0%, 5%, 10%,).
 • Nếu là hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, được miễn thuế GTGT thì chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.
 • Tổng cộng tiền thanh toán: Là tổng cộng của dòng “Cộng tiền hàng” và “Tiền thuế GTGT”.
 • Số tiền viết bằng chữ: Viết chính xác số tiền bằng chữ ở dòng “Tổng cộng tiền thanh toán”

Chú ý: Không được làm tròn số tiền lẻ trên hóa đơn GTGT.

VD: 105.456.890 không được làm tròn thành 105.457.000

 • Đồng tiền ghi trên hoá đơn là đồng Việt Nam.
 • Trường hợp thu ngoại tệ, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD – Viết bằng chữ: Mười nghìn đô la Mỹ. Đồng thời phải ghi tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam tại thời điểm lập hoá đơn.

 • Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.

7. Ký Tên

 • Người mua hàng: Đây là chữ ký của nhân viên mua hàng.

Đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên. Nhưng người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.

 • Người bán hàng: Đây là chữ ký của người bán hàng.
 • Thủ trưởng đơn vị: Thủ trưởng đơn vị là Giám đốc, yêu cầu: Ký sống, đóng dấu, ghi dõ họ tên

Chú ý: Nếu giám đốc đi vắng thì phải có giấy ủy quyền cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu treo vào góc trên bên trái của 3 liên.

Các bạn có thể tham gia khóa học Kế toán Thuế chuyên sâu để được hướng dẫn chi tiết và chuyên sâu hơn về sắc thuế GTGT và các sắc thuế khác. Khóa học được giảng dạy bởi các kế toán trưởng, chuyên gia Thuế lâu năm kinh nghiệm.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Một số tìm kiếm liên quan:

cách viết hóa đơn gtgt hàng bán bị trả lại         cách viết hóa đơn gtgt bán lẻ
cách viết hóa đơn gtgt đúng                              cách viết hóa đơn gtgt mới nhất
cách viết hóa đơn gtgt 2015                              cách viết hóa đơn gtgt trong excel
cách viết hóa đơn gtgt không chịu thuế            cách viết hóa đơn gtgt hàng xuất khẩu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *