Shadow

Hướng dẫn kiểm tra khoản mục chi phí trả trước và khấu hao TSCĐ

Vào cuối kỳ kế toán, kế toán phải thực hiện các bút toán phân bổ chi phí trả trước và khấu hao TSCĐ vào chi phí của doanh nghiệp.

Bài viết dưới đây, lớp học kế toán thực hành Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn những quy định và cách kiểm tra số liệu chi phí trả trước và khấu hao tài sản cố định.

>>> Xem thêm: Cách kết chuyển số dư các tài khoản theo Thông tư 133

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC VÀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  • Đối với tài sản cố định: thời gian trích khấu hao TSCĐ áp dụng theo khung được quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.
  • Đối với công cụ dụng cụ: khi xuất CCDC vào quá trình sản xuất, thời gian phân bổ chi phí trả trước tối đa là 36 tháng, kể từ ngày xuất CCDC. Nếu kế toán trích quá thời gian quy định thì doanh nghiệp không được tính phần chi phí của những tháng trích thừa vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Việc phân bổ chi phí trả trước, tính khấu hao tài sản cố định phải được thực hiện hàng tháng cùng với việc lập bảng phân bổ chi phí trả trước, khấu hao tài sản cố định. thi tin học văn phòng
  • Từ ngày 01/01/2017, tất cả các khoản chi phí trả trước đều được hạch toán vào tài khoản 242, nếu cuối năm 2016, trên BCTC của doanh nghiệp còn số dư ở TK 142 thì đầu năm 2017, kế toán phải kết chuyển toàn bộ số dư TK 142 sang TK 242.
  • CCDC của doanh nghiệp khi mua về đều phải hạch toán qua TK 153, sau đó, khi xuất ra đưa vào quá trình sản xuất của doanh nghiệp, kế toán mới đưa vào chi phí trả trước để phân bổ. Cách định khoản như sau:

+ Khi mua CCDC về, định khoản: khoá học lập và kiểm soát bctc

Nợ TK 153

Nợ TK 133 (Nếu có) học logistics ở đâu tốt

Có TK 111, 112, 331….

+ Khi xuất kho công cụ, dụng cụ đưa vào sản xuất, định khoản:

Nợ TK 242:

Có TK 153:

+ Cuối kỳ, thực hiện phân bổ chi phí trả trước vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ, định khoản:

Nợ TK 642, TK 641, TK 627…

Có TK 242

Quy định về chi phí trả trước và khấu hao TSCĐ

II. HƯỚNG DẪN CÁCH KIỂM TRA SỐ LIỆU CÁC TK 142, 242 VÀ 214 TRÊN BCTC

Sau khi lập xong báo cáo tài chính, kế toán phải đối chiếu số liệu của TK 142, 242 với bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn và đối chiếu số liệu phản ánh ở TK 214 với bảng phân bổ khấu hao TSCĐ.

  • Dư Nợ đầu kỳ TK 142, 242, 214 trên sổ cái = Dư Nợ đầu kỳ TK 142, TK 242, TK 214 thể hiện ở bảng cân đối tài khoản = giá trị còn lại trong bảng phân bổ chi phí trả trước cuối kỳ trước.
  • Phát sinh bên Có TK 142, 242, 214 trên sổ cái = Phát sinh Có TK 142, TK242, TK214 trên bảng cân đối tài khoản = Tổng số phân bổ kỳ này trong bảng phân bổ chi phí trả trước của tất cả các tháng trong năm hoặc bảng phân bổ khấu hao TSCĐ.
  • Dư cuối kỳ tài khoản 142, 242, 214 trên sổ cái = Giá trị còn lại trên bảng phân bổ chi phí trả trước kỳ cuối cùng.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: chi phi tra truoc ngan han, chi phi tra truoc dai han, khấu hao tài sản cố định, quy định chi phí trả trước và khấu hao TSCĐ, công cụ dụng cụ, thời gian phân bổ chi phí trả trước

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

https://www.facebook.com/diachihocketoantonghoptotnhat/

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *