Shadow

Hồ sơ thủ tục để hàng hoá bị tổn thất hư hỏng được tính vào chi phí hợp lý

Kinh doanh ngoài lợi nhuận, Doanh nghiệp cũng không thể bỏ qua những rủi ro về hàng hoá. Hàng hoá tổn thất do thiên tai, dịch bệnh hoả hoạn hay bị hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng phải xử lý như thế nào? Chi phí về hàng hoá bị tổn thất trên có được đưa vào chi phí hợp lý không? 

>>>Xem thêm: Kiểm tra chi phí tiền lương trước khi quyết toán thuế TNDN

1. Hồ sơ đối với tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Thông tư 78/201/TT-BTC. Được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Nếu Doanh nghiệp có hàng hoá, tài sản bị tổn thất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh. Hoặc 1 số trường hợp bất khả kháng khác (các khoản này không được bồi thường). Thì được tính vào chi phí hợp lý.

Điều kiện là:

 – Thứ nhất: Phải tự xác định rõ tổng giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn cho doanh nghiệp mình.

Phần giá trị tổn thất không được bồi thường =  Tổng giá trị tổn thất – Giá trị DN bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân khác phải bồi thường.

– Thứ hai: Phải có Hồ sơ hàng hóa tổn thất do thiên tai dịch bệnh hỏa hoạn đầy đủ. xây dựng thương hiệu tuyển dụng

Bộ Hồ sơ hàng hóa tổn thất do thiên tai dịch bệnh hỏa hoạn đầy đủ. Bao gồm:

Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất.

Biên bản này do doanh nghiệp tự xây dựng, có chữ ký và xác nhận của chủ doanh nghiệp. Nhưng phải đáp ứng được các tiêu thức như sau:

  • Giá trị của hàng hóa hoặc tài sản bị hư hỏng, tổn thất.
  • Nguyên nhân dẫn đến sự tổn thất của hàng hóa, tài sản
  • Trách nhiệm về sự tổn thất của tổ chức, cá nhân.
  • Loại, số lượng, giá trị của hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có).

 – Bảng kê xuất nhập tồn của tài sản, hàng hóa bị tổn thất.

Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có). khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng online

Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

Lưu ý: Hồ sơ này phải được lưu trữ cẩn thận tại doanh nghiệp để trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế nếu có yêu cầu.

 Hồ sơ thủ tục để hàng hoá bị tổn thất hư hỏng được tính vào chi phí hợp lý

2. Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC. (sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC).

a) Các xác định chi chi phí hàng hóa hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng.

– Nếu doanh nghiệp phát sinh các chi phí bị tổn thất do thiên tai, hỏa hoạn, các dịch bệnh. Hoặc do các lý do bất khả kháng khác gây tổn thất mà doanh nghiệp. Mà các chi phí này không được bồi thường thì khoản chi phí này được tính vào chi phí hợp lý. (Tức sẽ được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNDN). khóa học kế toán tổng hợp tại hà nội

– Hàng hóa bị hư hỏng do nguyên nhân thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên. Hoặc hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường. Thì các chi phí này doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ.

– Doanh nghiệp sẽ phải tự xác giá trị tổn thất đối với các trường hợp nêu trên để được tính vào chi phí được trừ.

Phần giá trị tổn thất không được bồi thường = Tổng giá trị tổn thất – Giá trị doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân khác phải bồi thường.

b) Bộ hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng để được tính vào chi phí được trừ.

Để được tính vào chi phí được trừ thì Bộ hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng cần có như sau:

– Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng.

Trong đó phải ghi rõ các nội dung sau:

+ Giá trị hàng hóa bị hư hỏng.

+ Nguyên nhân hư hỏng.

+ Chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có).

+ Bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại. (nếu có)

(Hồ sơ này phải được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường)

– Hồ sơ quy định trách nhiệm đơn vị hoặc cá nhân phải bồi thường (nếu có).

Lưu ý: Bộ hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng phải được lưu tại doanh nghiệp nhằm xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

3. Mẫu biên bản kiểm kê hàng hóa tài sản bị tổn thất

Tải mẫu biên bản: TẠI ĐÂY 

>>Bài viết được xem nhiều:

Khoá học kế toán cho người mới bắt đầu

khoá học kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *