Shadow

Doanh nghiệp không thành lập công đoàn có phải đóng kinh phí công đoàn

Kinh phí công đoàn tại các doanh nghiệp lớn là khoản thu bắt buộc nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động. Vây trường hợp doanh nghiệp không có công đoàn có phải đóng kinh phí công đoàn không. Các bạn quan tâm tham khảo bài viết chi tiết do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trình bày tại đây nhé.

>>> xem thêm:  Cách Tra cứu hoàn thuế điện tử như thế nào 

Quy định về kinh phí công đoàn đã được nêu cụ thể tại nghị định số 191/2013/NĐ-CP về đối tượng đóng kinh phí công đoàn và mức đoàn phí phải nộp tại doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn có phải đóng kinh phí công đoàn không, trường hợp này doanh nghiệp cần xử lý như thế nào.

I. Đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn theo quy định của của pháp luật học kế toán hành chính sự nghiệp ở đâu tốt

Khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn đã quy định, công đoàn là cơ quan của các cơ quan và tổ chức doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan hay tổ chức đẫ có công đoàn hay chưa. Tổ chức công đoàn cơ  sở gồm có:

– Cơ quan nhà nước, áp dụng vơi cả ủy ban nhan dân nhà nước, xã phường thị trấn và những đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

– Các đơn vị và tổ chức chính trị, xã hội và tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp và tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp.

– Các cơ quan đơn vi sư công lập và ngoài công lập có thành lập kinh phí công đoàn.

– Doanh nghiệp nằm trong các thành phần kinh tế thành lập và hoạt động theo luật của doanh nghiệp và luật đầu tư.

– Các tổ chức hợp tác và liên hiệp hội của hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo quy định.

– Các cơ quan và tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, liên quan đến tổ chức và hoạt động của công đoàn văn phòng nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ quốc tế Viêt Nam hoặc văn phòng điều hành của nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.

– Những đơn vị và tổ chức khác sử dụng lao động theo quy định pháp luật về quy định của luật lao động. 

không có công đoàn có phải đóng phí thành lập công đoàn không

Quy định về kinh phí công đoàn với doanh nghiệp 

Doanh nghiệp của bạn chưa có tổ chức công đoàn thì vẫn phải đóng kinh phí công đoàn theo quy định pháp luật

Chú ý: Trường hợp doanh nghiệp đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động thì nhân viên trong công ty sẽ phải lên liên đoàn lao động của quận, huyện trực thuộc để ddongs kinh phí công đoàn nếu công ty khong có tổ chức công đoàn. Đây là khoản nộp bắt buộc nếu doanh nghiệp ko thực hiện nộp sẽ bị truy thu theo quy định.

=>Quy định về định mức đóng kinh phí công đoàn và đối tượng thực hiện được quy định tại nghị định số  191/2013/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành tư ngày 10/01 năm 2014 các doanh nghiệp thuộc thuộc đối tượng nêu trên phải trực tiếp thi hành.

Các bạn cần biết thêm thông tin, tham khảo chi tiết tại Website: Ketoanthuedoanhnghiep.com

Kế toán Lê Anh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: Quy định về kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn, hạch toán kinh phí công đoàn, kinh phí công đoàn có bắt buộc phải đóng không, doanh nghiệp không có công đoàn có phải đóng phí cồng đoàn không, đoàn phí công đoàn năm 2017.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *