Home / Tag Archives: kế toán trưởng

Tag Archives: kế toán trưởng

Điều kiện để học lớp Kế toán trưởng theo Quyết định 199

Điều kiện để học lớp Kế toán trưởng theo Quyết định 1995 (100%) 5 votes Về điều kiện để học lớp chứng chỉ kế toán trưởng: Tại Điều 2 Quyết định số 199/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế về tổ …

Chi tiết...