Shadow

Đăng ký thực hiện khuyến mại trong doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp áp dụng hình thức bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ kèm theo dự thi các chương trình mang tính may rủi khi khuyến mại hàng hóa hóa, dịch vụ của mình thì phải thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quản lý về khuyến mại. Doanh nghiệp chỉ được áp dụng hình thức khuyến mại này nếu được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện.

>>>>Bài viết được xem nhiều: khoá học kế toán cho người ngắn hạn

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phải thực hiện thủ tục đăng ký này đối với các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

I.Thành phần hồ sơ:

1.Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại (theo mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP )

mẫu đăng ký khuyến mại

2.Thể lệ chương trình khuyến mại (theo mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP )

mẫu thể lệ chương trình khuyến mại

3.Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

4.Bản sao giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật (Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại ) hành chính nhân sự

5.Văn bản ủy quyền cho người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục nếu không phải là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

II.Nơi nộp hồ sơ: 

Doanh nghiệp khi áp dụng hình thức khuyến mại mang tính may rủi thì sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc nộp hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện đến:

– Sở Công thương nơi tổ chức thực hiện khuyến mại nếu doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương .

– Bộ Công thương nếu doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

Đối với các hình thức khuyến mại khác do cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận thì doanh nghiệp nộp hồ sơ cho Bộ Công thương. lop hoc ke toan truong

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Các thông tin về chương trình khuyến mại như: tên Doanh nghiệp thực hiện, nội dung chi tiết chương trình khuyến mại, thời gian, địa bàn thực hiện khuyến mại mà Doanh nghiệp đã đăng ký và được xác nhận phải được cơ quan nhà nước công khai bằng văn bản, trang tin điện tử hay những hình thức khác và không sớm hơn thời gian bắt đầu của chương trình khuyến mại.

III. Sửa đổi bổ sung đăng ký khuyễn mại

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đăng ký cho cơ quan có thẩm quyền rồi mà có nhu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đã đăng ký, thì phải làm thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung đến cơ quan có thẩm quyền đã nộp. 

Hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung gồm:

1.Văn bản đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (theo mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 81/2018/NĐ-CP)

2.Văn bản ủy quyền cho người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục nếu đó không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. các khóa đào tạo kỹ năng mềm

Trường hợp Bộ Công Thương là cơ quan xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại, Bộ Công Thương cung cấp cho Sở Công Thương nơi doanh nghiệp tổ chức khuyến mại nội dung chương trình đã được xác nhận sửa đổi, bổ sung để phối hợp quản lý.

 Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi chương trình được sửa đổi, bổ sung nội dung.

>>>>Xem thêm: Các phương thức thanh toán trong mua bán hàng hóa

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.