Home / Kinh nghiệm kế toán tổng hợp (page 8)

Kinh nghiệm kế toán tổng hợp

Hướng dẫn xác định tỷ giá tính doanh thu và chi phí bằng ngoại tệ

Tỷ giá xác định doanh thu và chi phí bằng ngoại tệ được tính như thế nào. Có văn bản pháp lý nào quy định cụ thể trong trường hợp này không. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết nghiệp vụ chi tiết theo văn bản …

Chi tiết...

Phó giám đốc có được ký thay trực tiếp giám đốc trên hóa đơn, chứng từ

nguyên tắc sao kê tài liệu kế toán

Các tiêu thức ký trên hóa đơn đều do giám đốc trực tiếp ký vì phải chịu trách nghiệm với toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh tại doanh nghiệp. Trong trường hợp giám đốc doanh nghiệp đi vắng thì ai là người được ký thay trên hóa đơn, có …

Chi tiết...
Share