Shadow

Thẻ: số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có

Cách hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp tính và nộp thuế TNDN, kế toán hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào? Sử dụng tài khoản gì? Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê...