Shadow

Các lỗi về BHXH, BHTN Doanh nghiệp hay vướng phải

Tham gia BHXH, BHTN là trách nhiệm của DN phải thực hiện cho nhân viên và là quyền lợi mà NLĐ được hưởng khi được ký kết hợp đồng lao động với DN. Tuy nhiên khi thực hiện nghĩa vụ này, DN có thể sẽ mắc phải một số lỗi, tuỳ theo mức độ lỗi mà DN sẽ bị phạt tương ứng. Bài viết sau đây Kế toán Lê Ánh sẽ trình bày về các lỗi và mức phạt cụ thể trong từng trưởng hợp.

>>>Bài viết được xem nhiều: khoá học kế toán thuế chuyên sâu tốt nhất

1. Không tham gia hoặc tham gia không đúng mức BHXH bắt buộc, mức BHTN.

NSDLĐ có hành vi thoả thuận với NLĐ không tham gia BHXH bắt buộc, BHTN hoặc tham gia không đúng mức quy định có mức phạt từ 1.000.000 đồng – 2.000.000 đồng

2. Lập hồ sơ để hưởng chế độ BHXH, BHTN

– Người lao động có hành vi kê khai không đúng sự thật hoặc sửa chữa, tẩy xóa những nội dung có liên quan đến việc hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, mức phạt tương ứng từ 1.000.000 đồng – 2.000.000 đồng. 

– Thỏa thuận với cơ sở đào tạo nghề làm giả hồ sơ để trục lợi số tiền hỗ trợ học nghề mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt tương ứng từ 2.000.000 đồng – 4.000.000 đồng. học nhân sự

– Không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định khi người lao động có việc làm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, mức phạt tương ứng từ 2.000.000 đồng – 4.000.000 đồng.

– Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không thông báo theo quy định với Trung tâm dịch vụ việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: tìm được việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hưởng lương hưu hằng tháng; ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, mức phạt tương ứng từ 2.000.000 đồng – 4.000.000 đồng. khóa học trưởng phòng nhân sự tại hà nội

Các lỗi về BHXH, BHTN Doanh nghiệp hay vướng phải

– Người sử dụng lao động có hành vi không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc của người sử dụng lao động khi có biến động lao động việc làm tại đơn vị theo quy định của pháp luật, mức phạt tương ứng từ 4.000.000 đồng – 6.000.000 đồng.

– Người sử dụng lao động có hành vi giả mạo hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp để trục lợi chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự đối với mỗi hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giả mạo, mức phạt tương ứng từ 10.000.000 đồng – 20.000.000 đồng.

– Người sử dụng lao động có hành vi tổ chức triển khai đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động không theo đúng phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, mức phạt tương ứng từ 20.000.000 đồng – 40.000.000 đồng.

3. Các vi phạm khác và mức phạt

– Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ tài liệu, thông tin về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mức phạt tương ứng từ 1.000.000 đồng – 2.000.000 đồng.

– Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu, mức phạt tương ứng từ 1.000.000 đồng – 2.000.000 đồng.

– Không làm văn bản đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động để người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, mức phạt tương ứng từ 1.000.000 đồng – 2.000.000 đồng.

Các lỗi về BHXH, BHTN Doanh nghiệp hay vướng phải

– Làm mất, hư hỏng hoặc sửa chữa, tẩy xóa sổ bảo hiểm xã hội, mức phạt tương ứng từ 1.000.000 đồng – 2.000.000 đồng.

– Không trả chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ của người lao động, mức phạt tương ứng từ 2.000.000 đồng – 4.000.000 đồng.

– Không trả chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định chi trả của cơ quan bảo hiểm xã hội, mức phạt tương ứng từ 2.000.000 đồng – 4.000.000 đồng.

– Không lập hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, mức phạt tương ứng từ 4.000.000 đồng – 6.000.000 đồng.

– Không lập hồ sơ hoặc văn bản đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội: Giải quyết chế độ hưu, giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo đúng quy định, mức phạt tương ứng từ 4.000.000 đồng – 6.000.000 đồng.

– Không giới thiệu người lao động đi giám định suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định y khoa để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động, mức phạt tương ứng từ 4.000.000 đồng – 6.000.000 đồng.

– Người sử dụng lao động có hành vi sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội sai mục đích, mức phạt tương ứng từ 40.000.000 đồng – 60.000.000 đồng.

Lưu ý: Các mức phạt nêu trên được áp dụng đối với đối tượng là doanh nghiệp, mức phạt đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt đối với doanh nghiệp. 

>>Xem thêm:

Tăng mức hưởng thai sản BHXH áp dụng từ ngày 1/7/2019

học kế toán hành chính sự nghiệp tốt nhất ở đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *