Shadow

Tất cả những điều cần biết về thủ tục giải thể công ty

Doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, kê khai trắng liên tục muốn làm thủ tục giải thể công ty nhưng chưa biết rõ quy trình và thủ tục làm như thế nào. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn chi tiết hồ sơ và thủ tục hủy công ty trong bài viết này.

>>>Xem thêm: Hộ kinh doanh cá thể trên 10 lao động có phải thành lập doanh nghiệp không

I. Quy trình giải thể công ty thưc hiện như thế nào hoc ke toan hanh chinh su nghiep o dau tot

Giải thể công ty được thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 59 nghị định 78/2015/NĐ-CP. Sau khi hội đồng thông qua quyết định giải thể công ty thực hiện thanh lý tài sản. Trong thời gian tối đa 7 ngày kể từ khi thông qua quyết định giải thể công ty và thanh lý tài sản thì doanh nghiệp phải thông báo  quyết định giải đến đơn vị đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động trong doanh nghiệp. 

Thông báo giải thể phải được đăng tin trên các trang báo và cổng thông tin quốc gia về lĩnh vực đăng ký kinh doanh và công khai tại văn phòng đại diện của cơ quan đại diện của doanh nghiệp.

Để được giải thể công ty thì bạn phải thanh toán hết các khoản nợ nghĩa vụ tài chính với cơ quan thuế, chủ nợ và người lao động, gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ

Chủ sở hữu đề nghị giải thể công ty làm thủ tục giải thể cho cơ quan đăng ký trong 05 ngày làm việc từ ngày thanh toán đến khi hết các khoản nợ với doanh nghiệp.

–  Thời hạn tối đa là 180 ngày từ khi nhận được quyết định giải thể mà đơn vị chức năng không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ sẽ được cơ quan quản lý kinh doanh cập nhật tình trang đang chờ giải thể công ty trên thông tin toàn quốc.

Với con dấu do cơ quan công an cấp, thì phải trả con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký con dấu đó cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Giải thể công ty TNHH1TV như thế nào

Thủ tục giải thể công ty phải được thực hiện theo trình tự quy định 

II. Trình tự làm thủ tục giải quyết hồ sơ giải thể công ty

 • Bước1: Công ty cử người nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và chờ nhận giấy biên nhận giải quyết hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh tại Sở KH&ĐT
 • Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh
 • Đơn vị đăng ký kinh doanh thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ ý kiến cho các bên liên quan trong quá trình giải quyết.
 • Trả lại kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển đến bộ phận một cửa tại phòng DKKD để trả công dân và doanh nghiệp.
 • Bước 3: Thực hiện trả lại kết quả ghi nhận hồ sơ
 • Công ty nhận kết quả hồ sơ tại bộ phận “một cửa” phòng ĐKKD

III. Hồ sơ giải thể công ty gồm những gì

Mỗi loại hồ sơ hủy công ty cần một bộ duy nhất ( 01 bộ )

TH1 : Làm hồ sơ gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua hồ sơ

 1. Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký kinh doanh
 2. Thông báo về giải thể công ty
 3. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc giải thể công ty
 4. Phương án giải quyết nợ (nếu có)

TH2: Hồ sơ giải thể công ty gồm có

 1. Giấy thông báo quyết định giải thể doanh nghiệp
 2. Bản báo cáo thanh lý tái sản công ty, danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, việc thanh toán khoản nợ và tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động sau quyết định giải thể công ty(nếu có).
 3. Con dấu và giấy chứng nhận hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu ( nếu có )
 4. Giấy phép đăng ký doanh nghiệp.
 5. Nếu la doanh nghiệp cấp Giấy phép đầu tư thì hồ sơ giải thể phải có giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ giá trị pháp lý tương tự, kèm theo bản sao kê chứng chừng hợp lệ cần có.
 6. Biên bản ghi nhận thỏa thuận với cá nhân và tổ chức về việc xử lý và quản lý các số dư tài sản, tài chính với nguồn việc trợ mà doanh nghiệp đã nhận.
 7. Người đến nộp hồ sơ không phải chủ doanh nghiệp thì phải nộp kèm theo bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân ( công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực. Người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.) và bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập và tổ chức làm dịch vụ thực hiện liên quan đến hình thức đăng ký doanh nghiệp và văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật do cá nhân và tổ chức thực hiện kèm theo văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết hồ sơ là 05 ngày kể từ khi nhận hồ sơ, tổ chức cá nhân.

Cơ quan đơn vị chức năng có nghĩa vụ thực hiện và hoàn tất thủ tục giải quyết hồ sơ:

a) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC và có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện…)

khi làm thủ tục giải thể công ty,doanh nghiệp không mất phí thực hiện gửi và giải quyết hồ sơ

Lưu ý khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ cá nhân đến nhận cần mang theo các giấy tờ tùy thân sau:

 • Giấy biên nhận giải quyết hồ sơ.
 • Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (1. Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực. 2. Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.), kèm theo :
 • Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc
 • Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

 Để hoàn tất việc xử lý hồ sơ các bạn có thể tham khảo thêm thông tư hướng dẫn tại luật doanh nghiệp 2014, và nghị định 78/2015 ngày 14/09/2015 quy định đăng ký doanh nghiệp. Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015, thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 và số 20/2015 /TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp….

Kế toán Lê Ánh chúc ban thành công!

Từ khóa liên quan: Thủ tục hủy công ty, hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp, đăng ký giải thể doanh nghiệp, quy trình giải thể doanh nghiệp, thủ tục giải thể công ty, thủ tục giải thể công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.