Shadow

Hướng dẫn hạch toán tiền thuê nhà cho người lao động

Doanh nghiệp hỗ trợ người lao động thuê nhà với khoản phụ cấp tiền nhà này nên hạch toán như thế nào, có tính vào quyết toán thuế TNDN hay không.  Tham khảo ngay bài viết hướng dẫn hạch toán tiền thuê nhà hỗ trợ người lao động trong bài viết này nhé.

>>>xem thêm: Những hàm EXCEL mà KẾ TOÁN thường dùng

Tiền thuê nhà cho nhân viên có được tính vào chi phí hợp lý không, quyết toán thuế TNDN có được tính vào chi phí giảm trừ khi tính thuế hay không, tính khoản giảm trừ này như thế nào khi tính thuế TNDN. Về các vấn đề này tham khảo như sau:

VD1: Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp học kế toán hành chính sự nghiệp ở đâu tốt

Dựa vào điều 4 của TT 96/2015/TT-BTC  quy định sửa đổi và bổ sung thay điều  6 của TT78/2014/TT-BTC quy định cụ thể như sau: “Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động, khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.” học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu

Như vậy tiền thuê nhà hỗ trợ người lao động khi hạch toán thuế TNDN

Chi phí tiền thuê nhà cho người lao động trong trường hợp đáp ứng đầy đủ yêu cầu về hồ sơ chứng từ thì sẽ được tính vào chi phí được trừ nếu được khi cụ thể trong các trường hợp:

– Hợp đồng lao động

– Quy chế và thỏa ước lao động tập thế

– Quy chế tài chính của công ty, tập đoàn lao động

– Nêu rõ các quy chế thưởng phạt do chủ doanh nghiệp, hội đồng quản trị, giám đốc quy định đối với quy chế tài chính và tổng công ty theo quy định. 

Vấn đề 02.  Quy định về cách tính thuế GTGT

–Dựa vào khoản 4, Điều 7 của TT111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính

–Dựa vào điều 14 và khoản 15 của TT 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về nguyên tắc tính khấu từ thuế quy định về GTGT có quy định cụ thể về trường hợp tính thiền thuê nhà cho người lao động như sau: học xuất nhập khẩu online

Hóa đơn GTGT được tính khấu trừ thuế với các trường hợp như sau: 

 Hoá đơn GTGTđược sử dụng không đúng theo quy định của pháp luật  đúng quy định của pháp luật: hóa đơn gtgt không ghi thuế  hóa đơn GTGT trừ trường hợp đã quy định về những đặc thù được dùng hóa đơn GTGT ghi giá trị thanh toán đã có thuế  GTGT.

– Hoá đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;

– Hoá đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua (trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 12 Điều này).”

Như vậy trường hợp hóa đơn GTGT hợp lệ để phụ vụ sản xuất kinh doanh sẽ được tính khấu trừ thuế GTGT 

Có đầy đủ chứng từ hồ sơ và thực hiện kê khai đầy đủ.

tiền thuê nhà cho nhân viên có được tính là chi phí hợp lệ

 Chi phí thuê nhà cho nhân viên có được tính là chi phí hợp lệ không 

Vấn đề 03. Hạch toán thuế TNDN với tiền thuê nhà cho người lao động 

–Dựa vào điều Điều 11, Khoản 2 của TT 92/2015/TT-BTC quy định sửa đổi và bổ sung thay thế  khoản 2 Điều 2 của TT 111/2013/TT-BTC như sau:

“Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.”

Như vậy: Khoản tiền thuê nhà cho nhân viên mà  doanh nghiệp sử dụng chi trả cho người lao đọng sẽ không được quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà)  được tính vào thu nhập chịu thuế. Như vậy là tiền thuê nhà sẽ bằng  15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) phải tính vào thu nhập chịu thuế , những phần còn lại của tiền thuê nhà do người lao động tư chi trả sẽ không phải tính vào thu nhập chịu thuế.

Doanh nghiệp thuê nhà cho người lao động ký hợp đồng thuê nhà với chủ nhà sẽ được tính:

+Doanh nghiệp được tính chi phí thuê nhà vào chi phí hợp lệ

+ Trường hợp nhân viên được daonh nghiệp đươc hỗ trợ tiền thuê nhà sẽ giảm thu nhập chịu thuế TNCN nếu tiền thuê nhà thực tế chi trả  thuê nhà >15% tổng thu nhập chịu thuế TNCN.

– Trường hợp doanh nghiệp không đứng tên ký hợp đồng thuê nhà với chủ nhà thì tiền thuê nhà trong trường hợp này là khoảng phụ cấp theo tiền lương phải quy định trong hợp đồng lao động. Xác định quy chế tài chính thì sẽ dược tính vào chi phí hợp lệ.

+Nhân viên được tính tiền thuê nhà như một khoản phu cấp theo lương khi tính quy định trong hợp đồng lao động thì sẽ phải tính toàn bộ khoản thu nhập này vòa phần thu chịu thuế khi tính thuế TNCN.

chi phí thuê nhà cho nhân viên
Chi phí thuê nhà cho nhân viên 

Ví dụ : Về trường hợp hạch toán tiền thuê nhà cho người lao động cụ thể như sau.  Anh Lê Văn B có thu nhập phát sinh trong một tháng như sau:

  1. Lương cơ bản: 4.200.000đ
  2. Phụ cấp chức vụ: 1,000,000
  3. Phụ cấp thâm niên: 1,500,000
  4. Phụ cấp hiệu suất làm việc: 2,000,000
  5. Phụ cấp thuê nhà: 3,000,000
  6. Phụ cấp cơm trưa: 680,000
  7. Phụ cấp trang phục: 520,000đ/ tháng

Tổng thu nhập chịu thuế TNCN (chưa tính tiền thuê nhà) =12.900.000 – 3.000.000 – (680.000 +520.000) = 8.700.000 đồng

Tiền thuê nhà = 15% x 8.700.000 =1.305.000 đồng

Vậy tổng thu nhập chịu thuế (bao gồm tiền thuê nhà) = 8.700.000 + 1.305.000 = 10.005.000đồng

– Do đó, số tiền thuê nhà do công ty trả thay tính vào thu nhập chịu thuế TNCN là 1.305.000 đồng

– Phần còn lại (3.000.000 – 1.305.000 = 1.695.00 đồng) sẽ không phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Trong trường hợp này thì anh Nguyễn Văn A không phải nộp thuế thu nhập cá nhân vì chưa đến mức phải nộp thuế TNCN

Website tham khảo: http://ketoanthuedoanhnghiep.com

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *