Shadow

Thẻ: kế toán hàng tồn kho

Cách hạch toán hàng thừa thiếu trong kho

Cách hạch toán hàng thừa thiếu trong kho

Khi nhập kho, xuất kho hàng hoá sẽ  rất dễ dẫn đến trường hợp lượng hàng thực tế không khớp với lượng hàng trên hoá đơn, có thể thiếu hoặc thừa. Trong trường hợp này phải xử lý như thế nào? Các bước h...
Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho theo Thông tư 133

Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho theo Thông tư 133

 Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành t...