Shadow

Các trường hợp khấu trừ thuế TTĐB hàng hóa nhập khẩu và trong nước

Các loại hàng hóa như ô tô, thuốc lá, xà phòng,.. đươc khấu trừ thuế tiêu thu đặc biệt hàng hóa nhập khẩu và trong nước như thê nào chính là câu hỏi của nhiều nhà sản xuất, người tiêu dùng . Để hiểu rõ về vấn đề này, mời bạn đọc tham khảo bài viết của Kế toán Thuế Doanh Nghiệp trong bài viết dưới đây ke toan hanh chinh su nghiep

Theo nghị định số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/TT/-BTC  ngày 12/8/2016 của Bộ Tài Chính) như sau:

Người nộp thuế TTĐB  đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế TTĐB phải nộp bán ra trong nước. Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB nhập khẩu bán ra và chỉ được ở khâu bán ra trong nước. Đối với số thuế TTĐB không được khấu trừ thuế, người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thuế tiêu thụ đặc biệt

1. Điều kiện khấu trừ thuế TTĐB được quy định như sau

  • Đối với trường hợp nhập khẩu nguyên liệu chịu thuế TTĐB để sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB và trường hợp nhập khẩu hàng hóa chịu thuế TTĐB thì chứng từ để làm căn cứ khấu trừ thuế TTĐB là chứng từ nộp thuế TTĐB nhập khẩu.
  • Đối với trường hợp mua nguyên liệu trực tiếp của nhà sản xuất trong nước:

+ Hợp đồng mua bán, trong hợp đồng phải có nội dung thể hiện hàng hóa

+ Chứng từ thanh toán qua ngân hàng , trong hợp đồng phải có nội dung thể hiện hàng hóa do cơ sở bán hàng trực tiếp sản xuất ; Bản sao Giấy chứng nhận kinh doanh của cơ sở bán hàng ( có chữ ký, đóng dấu của cơ sở bán hàng ).

+ Chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

+ Chứng từ để làm căn cứ khấu trừ thuế TTĐB  là hóa đơn GTGT khi mua hàng. Số thuế TTĐB mà đơn vị mua hàng đã trả  khi mua nguyên liệu được xác định = giá tính thuế TTĐB * thuế suất thuế TTĐB; trong đó:

giá tính thuế

Việc khấu trừ tiền thuế TTĐB được thực hiện khi kê khai thuế TTĐB, thuế TTĐB phải nộp được xác định theo công thức sau:

Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp

Trong trường hợp chưa xác định được chính xác số thuế TTĐB đã nộp ( hoăc đã trả ) cho số nguyên liệu tương ứng với số sản phẩm tiêu thụ trong kỳ thì có thể căn cứ vào số liệu của kỳ trước để tính số thuế TTĐB được khấu trừ và sẽ xác định theo số thực tế vào cuối quý, cuối năm. Trong mọi trường hợp, số thuế TTĐB được phép khấu trừ tối đa không vượt quá số thuế TTĐB được phép khấu trừ tối đa không vượt quá số thuế TTĐB tính cho phần nguyên liệu theo tiêu chuẩn định mức kinh tế của sản phẩm. Cơ sở sản xuất phải đaeng ký định mức kinh tế kỹ thuật của sản phẩm với cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ sở.

Thuế TTĐB

2. Ví dụ minh họa

  • Ví dụ 1:

Trong kỳ kê khai thuế, cơ sở A phát sinh các nghiệp vụ sau:

+ Nhập khẩu 10.000 lít rượu nước, đã nộp thuế TTĐB khi nhập khẩu 250 triệu đồng  ( căn cứ biên lai nộp thuế TTĐB ở nhập khẩu) .

+ Xuất kho 8.000 lít để sản xuất 12.000 chai rượu

+ Xuất bán 9.000 chai rượu nước, số thuế TTĐB phát sinh khi xuất bán của 9.000 chai rượu xuất bán là 350 triệu đồng

+ Số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu nước rượu phân bổ cho 9.000 chai rượu đã bán ra là 150 triệu đồng

  • Số tiền TTĐB cơ sở A phải nộp trong kỳ là:

350  –   150 = 200 ( triệu đồng)

  • Ví dụ 2:

Trong kỳ kê khai thuế, cơ sở B phát sinh các nghiệp vụ sau:

+ Nhập khẩu 100 máy điều hòa nhiệt độ X công suất 12.000 BTU, đã nộp thuế TTĐB nhập khẩu 100 triệu đồng ( căn cứ biên lai nộp thuế TTĐB ở khâu nhập khẩu).

+ Xuất bán 100 máy điều hòa nhiệt độ, số thuế TTĐB phát sinh khi xuất bán 100 máy điều hòa nhiệt độ là 90 triệu đồng.

Cơ sở B được khấu trừ số thuế TTĐB là 90 triệu đồng. Đối với số thuế TTĐB không được khấu trừ ( 10 triệu đồng), cơ sở B được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp được phép sản xuất xăng E5, E10, việc kê khai nộp thuế, khấu trừ thuế TTĐB được thực hiện tại cơ quan thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sơ chính. Số thuế TTĐB chưa được khấu trừ hết trong kỳ của xăng E5,E10 được bù trừ với số thuế TTĐB phải nộp của hàng hóa , dịch vụ khác.

Người nộp thuế TTĐB thực hiện nộp Tờ khai thuế TTĐB theo Mẫu số 01/TTĐB và Bảng xác định thuế TTĐB được khấu trừ ( nếu có) của nguyên liệu mua vào, hàng hóa nhập khẩu ( Mẫu số 01-1/TTĐB) được ban hành theo thông tư số 103 của Bộ Tài Chính.

Để tìm hiểu thêm về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, bạn có thể tham khảo thêm tại website xuất nhập khẩu chuyên môn: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

>>>Xem thêm: Hoàn thuế, khấu trừ thuế, giảm thuế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *