Shadow

Thẻ: tờ khai gtgt

HƯỚNG DẪN NỘP TỜ KHAI THUẾ GTGT THEO LUẬT

HƯỚNG DẪN NỘP TỜ KHAI THUẾ GTGT THEO LUẬT

HƯỚNG DẪN NỘP TỜ KHAI THUẾ GTGT THEO LUẬT  71/2014/QH13 và NGHỊ ĐỊNH 12/2015/NĐ-CP: Theo đó Các đơn vị chỉ phải nộp Tờ khai Thuế Giá Trị Gia Tăng Tháng, Quý: "Nhưng Người nộp thuế vẫn phải hạch toán đ...