Home / Tag Archives: thu nhập dưới 2 triệu có phải đóng thuế tncn không

Tag Archives: thu nhập dưới 2 triệu có phải đóng thuế tncn không

Tiền lương dưới 2 triệu có phải tính thuế tncn không

tiền lương dưới 2 triệu có tính thuế tncn không

Doanh nghiệp trả lương nhân viên thời vụ, hợp đồng dưới 03 trả tiền lương dưới 2 triệu có phải tính thuế tncn không. Đối với trường hợp này doanh nghiệp cần nhưng giấy tờ gì để hợp thức hóa tiền lương và thu nhập. Kế toán trưởng tại trung tâm …

Chi tiết...
Share