Home / Tag Archives: thời điểm xuất hóa đơn

Tag Archives: thời điểm xuất hóa đơn

Thời điểm xuất hóa đơn GTGT đối với dịch vụ Xây dựng, bán hàng, vận chuyển hàng hóa, xăng dầu

các bút toán thực hiện cuối kỳ tại doanh nghiệp

Thời điểm xuất hóa đơn GTGT đối với dịch vụ Xây dựng, bán hàng, vận chuyển hàng hóa, xăng dầuĐánh giá bài này Thời điểm xuất hóa đơn GTGT đối với dịch vụ, xây dựng, bán hàng, vận chuyển hàng hóa , xăng dầu… đã được quy định tại Thông …

Chi tiết...