Home / Tag Archives: thời điểm lập hóa đơn vận tải

Tag Archives: thời điểm lập hóa đơn vận tải

Thời điểm xuất hóa đơn GTGT đối với dịch vụ Xây dựng, bán hàng, vận chuyển hàng hóa, xăng dầu

các bút toán thực hiện cuối kỳ tại doanh nghiệp

Thời điểm xuất hóa đơn GTGT đối với dịch vụ, xây dựng, bán hàng, vận chuyển hàng hóa , xăng dầu… đã được quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC và đã được hướng dẫn tại một số văn bản bổ sung. Đối với mỗi mặt hàng, dịch vụ khác nhau …

Chi tiết...
Share