Shadow

Thẻ: sửa chữa lớn TSCĐ là gì

Hướng dẫn hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ

Hướng dẫn hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ

Doanh nghiệp sử dụng tài sản cố định không tránh khỏi hỏng, bị lỗi cần phải tiến hành sửa chữa lớn TSCĐ. Với trường hợp này kế toán sẽ sử lý ra sao, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định có được tính v...