Shadow

Thẻ: lưu giữ số hóa đơn lập sai

Có thể bạn chưa biết – Sai sót hóa đơn thường gặp

Có thể bạn chưa biết – Sai sót hóa đơn thường gặp

Hóa đơn là Tiền nên trước khi lập hoá đơn cần tham khảo thật kỹ các thông tin trên hợp đồng hay đơn đặt hàng ( nếu có)…để viết trên hóa đơn cho đúng. Anh/Em lính mới hoặc hàng hóa giá tiền lằng ngoằng...