Home / Tag Archives: lớp học đào tạo kế toán tổng hợp tại Kế toán Lê Ánh

Tag Archives: lớp học đào tạo kế toán tổng hợp tại Kế toán Lê Ánh

Thuế GTGT được tính vào chi phí được trừ thuế TNDN không?

dịch vụ kế toán thuế

Thuế GTGT là sắc thuế hay gặp nhất trong doanh nghiệp, khi nào thuế GTGT được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN? Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học đào tạo kế toán tổng hợp tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn …

Chi tiết...

Hướng dẫn tính thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là khoản thu nhập khác chịu thuế TNDN. Kế toán cần tính chính xác thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán chịu thuế TNDN. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên từ lớp học đào tạo kế toán tổng hợp tại Kế toán …

Chi tiết...
Share