Home / Tag Archives: ký thay trên hóa đơn

Tag Archives: ký thay trên hóa đơn

Phó giám đốc có được ký thay trực tiếp giám đốc trên hóa đơn, chứng từ

nguyên tắc sao kê tài liệu kế toán

Các tiêu thức ký trên hóa đơn đều do giám đốc trực tiếp ký vì phải chịu trách nghiệm với toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh tại doanh nghiệp. Trong trường hợp giám đốc doanh nghiệp đi vắng thì ai là người được ký thay trên hóa đơn, có …

Chi tiết...
Share