Shadow

Thẻ: ký thay trên hóa đơn

Quy định ký thay trên hóa đơn giấy

Quy định ký thay trên hóa đơn giấy

Quy định về chữ ký trên hóa đơn có gì cần lưu ý, ai là người được ký thay trên hóa đơn, trong trường hợp này người ký thay cần có cam kết gì về tư cách pháp nhân hay không. Vậy quy định ký thay trên h...