Shadow

Thẻ: HƯỚNG DẪN NỘP TỜ KHAI THUẾ GTGT THEO LUẬT

HƯỚNG DẪN NỘP TỜ KHAI THUẾ GTGT THEO LUẬT

HƯỚNG DẪN NỘP TỜ KHAI THUẾ GTGT THEO LUẬT

HƯỚNG DẪN NỘP TỜ KHAI THUẾ GTGT THEO LUẬT  71/2014/QH13 và NGHỊ ĐỊNH 12/2015/NĐ-CP: Theo đó Các đơn vị chỉ phải nộp Tờ khai Thuế Giá Trị Gia Tăng Tháng, Quý: "Nhưng Người nộp thuế vẫn phải hạch toán đ...