Home / Tag Archives: Hạch toán hàng thừa thiếu

Tag Archives: Hạch toán hàng thừa thiếu

Cách hạch toán hàng thừa thiếu trong kho

Cách hạch toán hàng thừa thiếu trong kho

Khi nhập kho, xuất kho hàng hoá sẽ  rất dễ dẫn đến trường hợp lượng hàng thực tế không khớp với lượng hàng trên hoá đơn, có thể thiếu hoặc thừa. Trong trường hợp này phải xử lý như thế nào? Các bước hạch toán cụ thể ra sao. Các bạn …

Chi tiết...
Share