Shadow

Thẻ: gửi tờ khai không kèm pl

Cách gửi tờ khai không kèm phụ lục

Cách gửi tờ khai không kèm phụ lục

VẤN ĐỀ BẠN QUAN TÂM - GỬI TỜ KHAI KHÔNG KÈM PHỤ LỤC THÔNG TƯ 26 CHO PHÉP HỒ SƠ KÊ KHAI THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP CHỈ PHẢI NỘP TỜ KHAI THUẾ - KHÔNG PHẢI NỘP KÈM CÁC PHỤ LỤC MUA VÀO BÁN RA. (more…)...