Shadow

Thẻ: cách tính thuê tncn với tiền lương dưới 2 triệu

Tiền lương dưới 2 triệu có phải tính thuế tncn không

Tiền lương dưới 2 triệu có phải tính thuế tncn không

Doanh nghiệp trả lương nhân viên thời vụ, hợp đồng dưới 03 trả tiền lương dưới 2 triệu có phải tính thuế tncn không. Đối với trường hợp này doanh nghiệp cần nhưng giấy tờ gì để hợp thức hóa tiền lương...