Shadow

Làm kế toán hay bị sai gì kế toán mới vào nghề cần biết

Làm kế toán hay sai những gì không phải ai cũng biết rõ vì có rất nhiều nghiệp vụ và tình huống kế toán chi tiết. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết hướng dẫn những sai xót cơ bản mà kế toán thường gặp khi làm kế toán do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trình bày trong bài viết này

>>>xem thêm: Bạn phù hợp với công ty như thế nào 

Ai làm kế toán cũng đều gặp phải những sai xót vì kế toán là tổng hợp cá nghiệp vụ phức tạp, liên quan đến các lĩnh vực khác nhau: kế toán thương mại,  xây dựng, kế toán sản xuất, kế toán thương mại…

I. Kế toán hay bị sai gì khi làm kế toán thanh toán tạm ứng

Những sai xót thường gặp khi làm thanh toán tạm ứng:

 • Không theo dõi chi tiết đối tượng tạm ứng.
 • Biên bản đối chiếu lệch với bảng kê kế toán tạm ứng.   ke toan hanh chinh su nghiep
 • Không thanh toán tạm ứng chữ ký trên biên bản đối chiếu với bảng chấm công và bảng thanh toán tiền lương. Khi thanh toán tạm ứng chữ ký trên biên bản đối chiếu tạm ứng với chữ ký ghi tại bảng chấm công và bảng thanh toán tiền lương.  
 • Kế toán không ghi đầy đủ  thời gian hoàn ứng và số tiền, lý do sử dụng mà không có chữ ký của kế toán trưởng ở giấy đề nghị thanh toán tạm ứng.
 • Cán bộ chưa thu hồi công nơ mà đã chuyển đi công tác.

II. Làm kế toán hay sai những gì khi làm ké toán thuế GTGT khấu trừ

Trong khi làmvới thuế GTGT khấu trừ kế toán gặp những sai xót sau: 

 • Kế toán kê khai cả những hàng hóa không chịu thuế GTGT vào hàng hóa đã chịu thuế.
 • Nguyên nhân lệch trên sổ sách và tờ khai thuế không được giải thích được rõ nguyên nhân.
 • Kê khai cả những hóa đơn không hợp lệ, hợp pháp theo quy định nhưng vẫn thực hiện kê khai và khấu trừ hóa đơn GTGT.
 • Kế toán không hạch toán không hạch toán giảm giá hóa đơn VAT không mua được hàng hóa được giảm giá.
 • Kê khai thiếu hoặc sai hóa đơn tự in đã đăng ký với BTC, không đúng mẫu BTC quy định theo mẫu hóa đơn.
 • Kế toán phải kê khai thuế đầu vào được khấu trừ với các bộ phận nguyên vật liệu sản xuất với hóa đơn chịu thuế VAT trực tiếp.
 • Hạch toán khấu trừ thuế VAT lớn hơn thuế đầu ra nộp số âm trên BTC.

Sai xót kế toán thường gặp là những gì

Làm kế toán thường không tránh khỏi những sai xót hay gặp phải

III.   Làm kế toán hay sai những gì khi làm kế toán hàng gửi bán 

 • Kế toán hạch toán hàng gửi bán hạch toán daonh thu trướ khi hạch toán hàng gửi bán.
 • Kế toán hạch toán sai với hàng bán bị trả lại.

IV.  Kế toán phải cầm cố và ký, quỹ khi làm kế toán hay bị sai những gì

 Kế toán cầm cố và ký quỹ với hóa đơn chưa chó chứng từ, hợp đồng kế toán cam kết hợp lệ .

 • Nội dung cá khoản ký quỹ và ký cược không thể hiện rõ.  
 • Không đối chiếu và ký xác nhận với số dư kí quỹ, ký cược vào ngày khóa sổ làm kế toán cuối năm.
 • Dồn tất cả tài khoản hạch toán sai về tài khoản cầm cố và kí quỹ, kí cược vào tài khoản phải thu TK138.
 • Từng loại tài khoản không được theo dõi chi tiết.

V. Kế toán hạch toán sai những gì về tài sản cố định hữu hình và tài sản vô hình

Những sai lầm thường gặp kế toán sẽ không tiến hành kiểm kê TSCĐ cuối kỳ và biên bản kiểm kê tài khoản không phân loại sử dụng và chờ thanh lý hoặc hết hạn khấu hao mà không tiến hành kiểm kê TSCĐ. Hoặc nhiều trường hợp biên bản kiểm kê không phân loại TSCĐ tiến hành chờ thanh lý hoặc đa  hết thời hạn khấu hao, lệch sổ sách với bản kiểm kê chưa được xử lý. 

 • Tài sản cố định được sử dụng thiếu biên bản giao nhận rõ ràng.
 • Hạch toán tăng TSCĐ chưa tính theo biên bản bàn giao, hoặc nhiều trường hợp hạch toán không đúng kỳ.
 • Hạch toán tăng TSCĐ khi không đủ chứng từ và hóa đơn hợp lệ theo quyết toán công trình hoặc biên bản bàn giao và nghiệp thu đã đưa vào sử dụng.
 • Kế toán không theo dõi sổ chi tiết nguồn vốn hình thành TSCĐ và cũng không theo dõi riếng từng trường hợp TSCĐ cầm cố và thế chấp.  
 • Kế toán phân loại sai nhóm TSCĐ vô hình hoặc không làm đúng theo như quy định.
 •  Cách tính nguyên giá và khấu hao lũy kế giữa giữa bảng cân đối số phát sinh, sổ cái và sổ chi tiết.
 • Kế toán phân loại sai nhóm và tên các tài khoản: khi phân loại tài khoản không đủ chỉ tiêu mà vẫn ghi nhận là TSCĐ,  hay trường hợp hạch toán nhậm TSCĐ hữu hình với TSCĐ vô hình.
 •  Toàn bộ khối lượng tài sản XDCB tự làm hoàn thành chưa được lập phiếu.
 • Kế toán nâng cấp TSCĐ hoàn thành nhưng chưa ghi tăng nguyên giá TSCĐ hoặc chưa xác định thời gian sử dụng điều chỉnh khấu hao phải trích vào chi phí trong kì.
 • Kế toán hạch toán tăng nguyên giá TSCĐ theo những nội dung không đúng chế độ quy định
 •  Doanh nghiệp chưa đăng ký cách tính  lương và khấu hao với cơ quan thuế địa phương.
 • Áp dụng phương pháp tính, trích khấu hao không phù hợp, không  chính xác về thời gian sửu dụng hữu ích và không hợp lý, mức trích khấu hao không đúng quy định vươt quá mức khấu hao hoặc thấp hơn mức khấu hao tối thiểu được trích vào chi phí theo quy định tại QĐ 206.
 • Hạch toán tài sản  trích hoặc thôi trích khấu hao tròn tháng hay trích khấu hao tròn tháng theo quý mà không theo ngày đưa TSCĐ hoặc đưa vào sử dụng ngưng trích cùng với ngày ngưng sử dụng.
 •  Tính các số hiệu đã khấu hao lũy kế chưa chính xác hoặc tính khấu hao ở các bộ phận không được tính phân bổ. Những tài sản cố định đã hết thời gian sử dụng đã trích khấu hao, tài khoản chưa trích hết không được hạch toán vào chi phí trong kì.
 • Ngoài ra còn một số những sai phạm khác khi trích khấu hao tài sản đi thuê, tài khoản không được hạch toán đầy đủ, trích khấu hao thiếu vào chi phí SXKD, thời điểm trích khấu hao không đúng, TSCĐ không nhận bàn giao….
 • Hạch toán tài sản cố định cho thuê tài chính như sau
 • Kế toán khi hạch toán tài khoản cố định cho thuê tài chính không mở sổ theo dõi TSCĐ
 • Hợp đồng thanh toán không hợp lệ hoặc thiếu hợp đồng thanh toán
 • Phân loại nhầm tài sản cố định thuê tài chính và TSCĐ thuê hoạt động
 • Kế toán xác định sai nguyên giá thuê tài chính và tài  sản cố định thuê tài chính thuê tài chính và hạch toán tính khấu hao TSCĐ thuê tài chính không đúng theo hợp đồng.
 • Kế toán không theo dõi hoặc không phân bổ tiền lãi thuê vào chi phí và các kỳ theo tiêu thức hợp lý đồng thời hạch toán lãi vay TSCĐ thuê tài chính đưa vào nguyên giá thuê tài chính.

Ngoài ra còn một số lỗi làm kế toán hay sai  trong khi làm khác. Các bạn cần lưu ý

 Các bạn tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây: http://ketoanleanh.edu.vn/

Kế toán lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan:  làm kế toán hay sai những gì, những sai xót kế toán thường gặp, làm kế toán thường sai những gì, kế toán hay làm sai gì, những sai xót khi làm kế toán, kế toán thuế hay sai những gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *