Home / Kinh nghiệm kế toán thuế / kế toán thuế thu nhập cá nhân (page 2)

kế toán thuế thu nhập cá nhân

kế toán thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn bạn một số cách và các vấn đề xảy ra khi làm báo cáo thuế tncn

Những lỗi xảy ra khi lập giấy nộp tiền – lỗi nộp thuế điện tử

Thông tư 129/2012/TT-BTC- Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán

Những lỗi xảy ra khi lập giấy nộp tiền – lỗi nộp thuế điện tử5 (100%) 1 vote 1.Hỏi: trường “Kỳ Thuế” trong  chức năng  “Lập GNT” sẽ điền thế nào nếu doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế theo quý chứ không phải theo tháng? Đáp:  Định dạng trường “Kỳ …

Chi tiết...