Shadow

Thẻ: Thông tư số 133/2016/TT-BTC

So sánh thông tư số 133/2016/TT-BTC và QĐ 48/2006/QĐ-BTC

So sánh thông tư số 133/2016/TT-BTC và QĐ 48/2006/QĐ-BTC

Thông tư số 133/2016/TT-BTC ra đời, thay thế cho Quyết định 48/2006/BTC từ ngày 1/1/2017. Để bạn đọc dễ hình dung, Kế toán Lê Ánh so sánh những điểm giống và khác nhau giữa Thông tư số 133/2016/TT-BTC...