Home / Tag Archives: THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC Từ ngày 1/1/2017

Tag Archives: THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC Từ ngày 1/1/2017

THÔNG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC

học kế toán

THÔNG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC Từ ngày 1/1/2017. Kế toán Lê Ánh được biết Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 về việc hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và vừa thay thế Quyết …

Chi tiết...
Share