Home / Tag Archives: phân tích tài chính doanh nghiệp

Tag Archives: phân tích tài chính doanh nghiệp

Phân tích báo cáo tài chính

Mục tiêu chủ đạo của Quản trị tài chính Doanh nghiệp là tối đa hóa giá trị của cải của các cổ đông trong dài hạn chứ không phải là tối đa hóa các thước đo kế toán ví dụ như lãi ròng hay EPS. lớp học kế toán thuế …

Chi tiết...
Share