Shadow

Thẻ: phan mem htkk 3.3.2

Hỗ trợ kê khai – Phần mềm HTKK 3.3.2

Hỗ trợ kê khai – Phần mềm HTKK 3.3.2

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.2 Ngày 15/07/2015 TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.3.2, ứng d...