Shadow

Thẻ: kinh nghiệm làm kế toán quản trị

Những kỹ năng cần có của kế toán quản trị

Những kỹ năng cần có của kế toán quản trị

Là một kế toán quản trị, ngoài kỹ năng chuyên môn về kế toán cần phải có thì bạn cần thêm thêm những kỹ năng khác để hỗ trợ cho công việc của mình.  Bài viết sau đây, kế toán Lê Ánh xin chia sẻ vấn đề...