Shadow

Thẻ: kê khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ bình thường

Một số lưu ý quan trọng về hóa đơn

Một số lưu ý quan trọng về hóa đơn

Dưới đây là một số điểm cần lưu ý về hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra mà các bạn kế toán cần nắm rõ khi thực hiện các nghiệp vụ về hóa đơn chứng từ. 1. Đối với hóa đơn đầu vào  học lập bctc ở đâu tốt n...