Shadow

Thẻ: kê khai các tờ khai thuế TNDN

Ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.3

Ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.3

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.3.3, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.5 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.3 đáp...