Home / Tag Archives: hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao đọng bị sử phạt như thế nào

Tag Archives: hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao đọng bị sử phạt như thế nào

Hộ kinh doanh cá thể trên 10 lao động có phải thành lập doanh nghiệp không

hộ kinh doanh cá thể sử dụng trên 10 lao động trở nên

Những hộ kinh doanh cá thể sử dụng trên 10 lao động có bị sử phạt không theo hướng dẫn tại nghị định 50/2016 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/07/2016. Để hiểu rõ hơn về quy định này kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc thông …

Chi tiết...
Share